מחקרים

האם קרינה מניעתית לשד הלא נגוע בסרטן השד חיובי ל-BRCA מפחיתה את הישנות המחלה?

במחקר שנערך בישראל השוו החוקרים בין חולות בסרטן שד חיובי ל-BRCA שעברו הקרנה רק בשד שבו התגלה הגידול לבין מטופלות שעברו בנוסף גם קרינה מניעתית לשד שהיה נקי מגידול בזמן הגילוי

28.07.2019, 10:58
סרטן השד. אילוסטרציה

נשים שנושאות מוטציות בתאי הגזע מסוג BRCA 1/2 נמצאות בסיכון גבוה מאוד לפיתוח סרטן שד ושחלה. טיפול משמר שד נושא בחובו סיכון לחזרה של הגידול באותו שד, והסיכון לכך דומה בין נשים שנושאות את המוטציה ל-BRCA ונשים ללא המוטציה. לעומת זאת הסיכון לחזרה של הגידול בשד הנגדי גדול בצורה ניכרת בקרב נשאיות של BRCA. כתוצאה מכך כריתה של השד הבריא ביחד עם השד החולה מומלצת לרוב לנשאיות של BRCA אשר מטופלות בשלב מוקדם של סרטן השד. למרות זאת, נשאיות רבות של המוטציה בוחרות לוותר על אפשרות זו עקב פחד מההשפעות, ובוחרות בטיפול משמר שד ומעקב במקום. בישראל, סרטן שד שמקושר למוטציה ב-BRCA נפוץ יחסית ולכן ישנו פרוטוקול ארצי לאוכלוסיה זו.

במחקר שלב 2 זה, שאושר ע"י ועדה מוסדית ומומן על ידי האגודה למלחמה בסרטן, הוצעה למטופלות חיוביות ל-BRCA האפשרות לבצע קרינה מניעתית לשד הנגדי כתוספת לטיפול הממוקד המקובל כיום. אפשרות זו הוצעה למטופלות אשר טופלו כנגד סרטן שד בשלב מוקדם וסירבו לבצע כריתת שד נגדי. התוצא הראשי שנבדק היה סרטן שד בשד הנגדי.

162 מטופלות הוכללו במחקר זה. 81 מטופלות בחרו באפשרות הסטנדרטית שכללה טיפול עם ניתוח וקרינה לשד הנגוע (קבוצת בקרה) ו-81 מטופלות בחרו להשתתף בקבוצת ההתערבות שבה הן עברו הקרנות נוספות לשד הנגדי שאינו נגוע. במעקב חציוני של 58 חודשים, 10 מטופלות פיתחו סרטן בשד הנגדי בקבוצת הביקורת בזמן חציוני של 32 חודשים, בהשוואה ל-2 מטופלות בקבוצת ההתערבות שפיתחו סרטן שד בצד הנגדי (80 ו-105 חודשים לאחר הקרנה דו צדדית של השדיים [log-rank P = 0.011]).

המסקנה המסתמנת מהמחקר היא שבקרב נשאיות BRCA שנמצאות בטיפולים כנגד סרטן שד בשלב מוקדם, הוספה של הקרנות לשד הנגדי שאינו נגוע בסרטן הראתה קשר להפחתה משמעותית בהופעה של סרטן שד בצד הנגדי ולדחייה בהופעתו.

מקור: 

Evron, E. et al. (2019) Annals of Oncology. 30(3), 412

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד,  טיפול קרינתי,  הפחתת סיכון,  BRCA
תגובות