מחקרים

ביספוספונטים כטיפול משלים לסרטן השד

מחקר שלב 3 רנדומלי מצא כי אין הבדל משמעותי בין סוגי הביספוספונטים השונים ביעילות ובתופעות הלוואי, לטיפול משלים בסרטן שד מוקדם. יש לשקול מתן טיפול פומי כדי להקל על המטופלות

חפיסת תרופות (צילום: אילוסטרציה)

טיפול משלים עם ביספוספונטים, כאשר ניתן בסביבה המכילה אסטרוגן נמוך, יכול להוריד הישנות ותמותה מסרטן השד. ההנחיות לטיפול כוללות המלצות לטיפול משלים עם ביספוספונטים במטופלות לאחר גיל המעבר (Postmenopausal). מחקר בשיתוף עםSWOG/Alliance/ Canadian Cancer trials Group /ECOG-ACRIN/NRG oncology השווה את היעילות של טיפול עם שלושה סוגי ביספוספונטים שונים בסרטן שד בשלב מוקדם.

במחקר נכללו מטופלות עם סרטן שד בשלבים III – I שחולקו רנדומלית לקבלת טיפול עם אחד מהביספוספונטים שנבדקו, במשך 3 שנים. הביספוספונטים שנבדקו היו חומצה זולדרונית במתן תוך ורידי, קלודרונאט פומי או איבנדרונט פומי. נקודת הסיום הראשונית שנבדקה הייתה שרידות ללא מחלה, שרידות כללית הייתה התוצא השניוני. כל המבחנים הסטטיסטים שנערכו היו דו-צדדיים.

6,079 מטופלות השתתפו במחקר. חציון הגיל היה 52.7 שנים. לפני החלוקה הרנדומלית, 73.2% מהמטופלות ציינו העדפה לטיפול פומי לעומת תוך ורידי. שרידות ללא מחלה לא הייתה שונה בין זרועות הטיפול במבחן דירוג-לוג (log-rank test)י(P=0.49). השרידות ללא מחלה ל-5 שנים הייתה 88.3% (חומצה זולדרונית, רווח בר-סמך 95%; 89.6%-86.9%), 87.6% (קלודרונאט, רווח בר-סמך 95%; 88.9%-86.1%) ו-87.4% (איבנדרונט, רווח בר-סמך 95%; 88.9%-85.6%). השרידות הכללית ל-5 שנים גם לא הייתה שונה בין זרועות הטיפול השונות (מבחן דירוג-לוג, P=0.50). השרידות הכללית ל-5 שנים הייתה 92.6% (חומצה זולדרונית, רווח בר-סמך 95%; 93.6%-91.4%), 92.4% (קלודרונאט, רווח בר-סמך 95%; 93.5%-91.2%) ו-92.9% (איבנדרונט, רווח בר-סמך 95%; 94.1%-91.5%).

שכיחות העצמות כאתר הישנות ראשון לא הייתה שונה בין זרועות הטיפול השונות (P=0.93). אנליזה המבוססת על גיל ותתי סוג של הגידול הראתה שאין הבדלים בין הטיפולים. רעילות (toxicity) בדרגה 3/4 נמצאה בשכיחות של 8.8% (חומצה זולדרונית), 8.3% (קלודרונאט) ו-10.5% (איבנדרונט). נמק העצם של הלסת נמצא בשכיחות הגבוהה ביותר בקבוצה שטופלה עם חומצה זולדרונית (1.26%), בהשוואה לקלודרונאט (0.36%) ואיבנדרונט (0.77%).

מסקנת המחקר הייתה כי לא נמצאו עדויות לשוני ביעילות בין הביספוספונטים השונים, הן באנליזה הכוללת והן בתתי הקבוצות. למרות שיעור גבוה יותר של נמק העצם של הלסת בטיפול עם חומצה זולדרונית, דירוג הרעילות הכללית היה שונה במעט בין הטיפולים השונים. עוד הסיקו החוקרים כי מאחר והמטופלים הביעו העדפה לטיפול פומי, יש לשקול הפעלת מאמצים לספק זמינות לתרופות פומיות.

מקור: 

Gralow J.R. et al. (2019) Journal of the National Cancer Institute. Djz215, DOI: https://doi.org/10.1093/jnci/djz215

נושאים קשורים:  מחקרים,  ביספוספונטים,  אסטרוגן,  טיפול משלים,  חומצה זולדרונית,  קלודרונאט,  איבנדרונט
תגובות