טרסטוזומאב אמטנסין

נתונים מהעולם האמיתי על היעילות של T-DM1 (קדסיילה)

מחקר רטרוספקטיבי שנערך מאשש תוצאות של מחקרים קודמים בנושא, הטיפול עם T-DM1 (קדסיילה) במטופלות עם סרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2 הינו יעיל ומספק תוצאות טובות של שרידות

16.02.2020, 17:06

T-DM1 (קדסיילה) הינה תרופה המורכבת מנוגדן מצומד, משלבת טרסטוזומאב עם אמטנסין דרך מקשר סולפיד (Thioether) יציב. בשני מחקרים קליניים פאזה III,יEMILIA ו-TH3RESA,יT-DM1 הוכחה כיעילה במטופלות עם סרטן שד גרורתי עם ביטוי של HER2 שהתקדמו לטקסנים וטרסטוזומאב. בוצע מחקר רטרוספקטיבי במרכז יחיד לאישוש הממצאים של מחקרים קליניים אלו. בין 2012 ל-2016, 15 מטופלות עם סרטן שד חיובי ל-HER2 שהתקדמו כבר לטיפול קודם, קיבלו T-DM1 במרכז בו בוצע המחקר. התוצאים נותחו רטרוספקטיבית במטופלות אלו והושוו עם הממצאים משני המחקרים הקליניים הקודמים שנערכו.

שרידות ללא התקדמות המחלה לאחר 10 חודשים הושוותה לתוצאות מחקר EMILIA שנצפו לאחר 9.6 חודשים ולאחר 6.2 חודשים במחקר TH3RESA. השרידות הכללית לאחר 34 חודשים הושוותה עם ה-29.9 חודשים של מחקר EMILIA וה-22.7 חודשים של מחקר TH3RESA. במחקר הנוכחי שרידות ללא התקדמות המחלה הייתה 12 חודשים ומעלה ב-5 מטופלות, 3 מתוכן השיגו שרידות ללא התקדמות המחלה של 23 חודשים ומעלה. ב-5 המטופלות שהיו עם גרורות במערכת העצבים המרכזית השרידות ללא התקדמות המחלה הייתה 6 חודשים, שרידות כללית לא הושגה ושיעור התגובה האובייקטיבית היה 80%. הממצאים שנמצאו תאמו לאלו שנמצאו במחקר EMILIA והיו מעט עליונים לאלו שנמצאו במחקר TH3RESA. לפי התוצאות, בסדרת המטופלות שנבדקה T-DM1 הדגימה יעילות בטיפול בסרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2.

נתונים אלו שנאספו בעולם האמיתי מאשרים ותומכים בממצאים של שני המחקרים המרכזיים פאזה III שנערכו. הנתונים שנמצאו מדגימים את השימושיות של T-DM1 בפרקטיקה הקלינית השגרתית.

מקור: 

Hardy-Werbin M. et al. (2019) Scientific Reports. 9, 12760

נושאים קשורים:  טרסטוזומאב אמטנסין,  קדסיילה,  שרידות,  נוגדן,  מחקרים