מחקרים

עמידות לאינסולין, היארעות סרטן שד ותמותה בקרב נשים לאחר גיל המעבר

חוקרים סבורים כי עמידות לאינסולין קשורה לסיכון מוגבר לסרטן השד, בקרב נשים לאחר גיל המעבר

20.10.2020, 11:51
מנופאוזה, גיל המעבר, נשים (צילום: אילוסטרציה)

ידוע זה מכבר כי עמידות לאינסולין קשורה לשיעורי תמותה גבוהים יותר מכל הסיבות, ובפרט מסרטן, בנשים לאחר גיל המעבר. עם זאת, ישנו מידע מוגבל בנוגע לפיתוח תנגודת לאינסולין והקשר שלה לסיכון לתמותה מסרטן השד. לפיכך, החוקרים ניסו לבדוק את קיומם של קשרים בין עמידות לאינסולין לבין היארעות של סרטן השד והתמותה ממנו, במדגם של משתתפות ב-WHIי(Women's Health Initiative).

החוקרים עקבו אחרי 22,837 נשים לאחר גיל המעבר, תוך תיעוד של רמות הגלוקוז והאינסולין שלהן בצום, על מנת לבדוק את שיעור ההיארעות של סרטן השד ותמותה כתוצאה ממנו. החוקרים אימתו הופעה של סרטן שד באמצעות סקירת הרשומות הרפואיות של אותן נשים, והתמותה על ידי ממצאים משופרים של ה-NDIי(National Death Index). החוקרים העריכו פיתוח עמידות לאינסולין באמצעות HOMA‐IRי(homeostatic model assessment of insulin resistance). הם השתמשו במודלים רבי-משתנים של סיכונים יחסיים על שם COX, על מנת לחשב את יחסי הסיכונים עם רווחי בר-סמך 95%, להשוואה בין הרבעונים. התוצאים במחקר כללו היארעות של סרטן השד, מקרי מוות מסרטן השד ותמותה לאחר התפתחות של סרטן השד (כלומר סרטן שד ואחריו מוות מכל סיבה שהיא).

החוקרים עקבו אחר הנשים במשך זמן חציוני של 19.8 שנים. במהלך תקופת המעקב, החוקרים דיווחו על 1,328 מקרים של סרטן שד, 512 מקרי מוות, מתוכם 151 היו כתוצאה מהסרטן. הם מצאו כי השכיחות של סרטן שד הייתה גבוהה יותר בקרב נשים ברבעון העליון של ערכי ה-HOMA-IR (יחס סיכונים של 1.34, רווח בר-סמך 95%: 1.12-11.61, p=0.003). בנוסף, מצאו כי על אף ש-HOMA-IR לא היה קשור לסיכון לתמותה מסרטן השד (יחס סיכונים של 1.04, רווח בר-סמך 95%: 0.60-11.79), נשים ברבעון העליון היו בעלות סיכון גבוה יותר למות לאחר היארעות הסרטן, בהשוואה לנשים ברבעון התחתון (יחס סיכונים של 1.78, רווח בר-סמך 95%: 1.32-2.39, p<0.001).

החוקרים הגיעו למסקנה כי עמידות לאינסולין שהינה משמעותית יותר, בקרב נשים לאחר גיל המעבר, קשורה לשכיחות גבוהה יותר של סרטן השד ותמותה גבוהה יותר מכל סיבה שהיא, לאחר היארעות הסרטן.

מקור:

Pan, K. et al. Cancer 2020; 126(16); 3638-3647. https://doi.org/10.1002/cncr.33002

נושאים קשורים:  מחקרים,  עמידות לאינסולין,  נשים לאחר גיל המעבר,  סרטן השד
תגובות