מחקרים

טרסטוזומאב אמטנזין בחולים עם סרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2 עם גרורות במוח

חוקרים סבורים כי טרסטוזומאב אמטנזין מראה פעילות והינה נסבלת היטב בחולי סרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2

31.01.2021, 17:26

ידוע כי חולים עם גרורות במוח מסרטן שד חיובי ל-HER2 מהווים אוכלוסייה קשה לטיפול. התרופה טרסטוזומאב אמטנזין הראתה פעילות פוטנציאלית בתת קבוצה זו של חולים, בסדרות קליניות קטנות.

החוקרים ביצעו מחקר בשם KAMILLA - מחקר מתמשך בפאזה IIIb, שבוחן טיפול עם טרסטוזומאב אמטנזין בחולים עם סרטן שד חיובי ל-HER2 מתקדם באופן מקומי/גרורתי, שקיבלו בעבר טיפול ממוקד ל-HER2 וכימותרפיה. החולים במחקר קיבלו 3.6 מ"ג/ק"ג של טרסטוזומאב אמטנזין כל 3 שבועות (במתן תוך ורידי) עד להגעה לרעילות שאינה נסבלת, יציאה מהמחקר או התקדמות המחלה. החולים העריכו את תגובת הגידול והתוצאים הקליניים בחולים עם גרורות במוח בתחילת המחקר. הם הגדירו את דרך המדידה של התוצאים העיקריים כשיעורי התגובה הכוללים הטובים ביותר (תגובה מלאה + תגובה חלקית) ושיעור התועלת הקלינית (תגובה מלאה + תגובה חלקית + מחלה יציבה במשך 6 חודשים או יותר), לפי הקריטריונים של RECIST v1.1, הישרדות ללא התקדמות, הישרדות כוללת ובטיחות.

החוקרים מצאו כי מתוך החולים שקיבלו טיפול בשנת 2002, ל-398 היו גרורות במוח בתחילת המחקר. הם מצאו כי בקרב 126 מטופלים עם גרורות במוח שניתנות למדידה, שיעור התגובה הכללית הטובה ביותר ושיעור התועלת הקלינית היו 21.4% [רווח בר סמך 95%: 14.6–29.6] ו-42.9% (רווח בר-סמך 95%: 34.1–52.0), בהתאמה. זאת ועוד, נמצא כי ירידה בסכום הקוטרים של הגרורות העיקריות של 30% או יותר, נצפתה ב-42.9% מקרים (רווח בר-סמך 95%:  34.1-52.0), כולל 49.3% (רווח בר-סמך 95%: 36.9-61.8) מתוך 67 חולים, שלא קיבלו טיפול רדיואקטיבי קודם לגרורות. כמו כן, בקרב 398 המטופלים עם גרורות במוח בתחילת המחקר, חציון הישרדות ללא התקדמות המחלה וההישרדות הכוללת היו 5.5 (רווח בר-סמך 95%: 5.3-5.6) חודשים ו-18.9 (רווח בר-סמך 95%: 17.1-21.3) חודשים, בהתאמה. לבסוף, דיווחו כי פרופיל תופעות הלוואי היה דומה באופן כללי בקרב חולים עם וללא גרורות במוח בתחילת המחקר, אם כי תופעות לוואי במערכת העצבים היו שכיחות יותר בקרב חולים עם גרורות [208 (52.3%)] לעומת כאלו ללא [701 (43.7%)].

החוקרים הגיעו למסקנה כי טרסטוזומאב אמטנזין מראה פעילות בחולי סרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2 וגרורות במוח והוא נסבל היטב. הם סבורים כי יש להמשיך ולבחון את התרופה בתנאים אלו.

מקור: 

Montemurro, F. et al. Annals of Oncology 2020; 31(10); 1350-1358. https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.06.020

נושאים קשורים:  מחקרים,  גרורות במוח,  סרטן שד חיובי ל-HER-2,  טרסטוזומאב
תגובות