סרטן שד

האם שימור פוריות לפני טיפול בסרטן שד מסייע בפוריות לאחר מכן?

השוואת תוצאי פוריות נשים ארוכי טווח לאחר סרטן שד בין נשים שעברו שימור פוריות לעומת נשים שלא

17.02.2021, 17:02
הליך הקפאת ביציות, טיפולי פוריות. אילוסטרציה

היום נשים רבות עוברות תהליך שימור פוריות (Fertility Preservation- FP) לפני הטיפול בסרטן שד. זאת למרות שאין מספיק מידע אודות תוצאי פוריות נשים ארוכי טווח לאחר FP.

מטרת המחקר היתה לבחון את תוצאי הפוריות בנשים שעברו סרטן שד בנשים שעשו/ לא עשו שימור פוריות בעקבות האבחנה בסרטן.

במחקר עוקבה לאומי בשוודיה בחנו את התוצאים ארוכי הטווח בפוריות נשים שאובחנו בסרטן שד. את המידע אספו דרך מרפאות שימור פוריות אודות מטופלות בין השנים 1994-2017 (n=425). מידע אודות מקרי ביקורת של נשים עם סרטן שד שלא עברו שימור פוריות (n=850) נאסף בעזרת רשומות של חולות סרטן שד. המקרים והביקורות צוותו על פי גיל, תאריך אבחון ומדינה. מידע על לידות חי, טיפולי פוריות (Assisted Reproductive Technology - ART), ותמותה נאסף דרך רשומות אוכלוסיה. ניתוח המידע בוצע בין ינואר לספטמבר של שנת 2020. החשיפות היחידות שנבדקו היו FP.

התוצא העיקרי הנבדק היה יחס סיכונים ללידת חי וטיפולי פוריות לאחר סרטן שד לנשים שעברו/לא עברו שימור פוריות. נבדקה שכיחות מצטברת של אירועים אלו בנוכחות הסיכון למות.

תוצאות המחקר הדגימו שנשים אשר עברו שימור פוריות (n=425) היו עם מספר הריונות קודמים קטן (302 [71.1%] היו ללא לידה קודמת, לעומת 171 [20.1%] בקבוצת הביקורות), היו צעירות יותר (ממוצע גילים 32.1±4 לעומת 33.3±3.6 שנים), הייתה בהם שכיחות גבוה יותר של סרטן שד חיובי לרצפטור לאסטרוגן (289 [68%] לעומת 515 [60.6%]), וקיבלו יותר כימותרפיה (399 [93.9%] לעומת 745 [87.7%]). מתוך 425 נשים חשופות, 97 (22.8%) עברו לפחות לידת חי אחת (במעקב ממוצע של 4.6 שנים).

בסך הכל שיעור לידות חי לאחר סרטן שד היה גבוה בקרב נשים שעברו שימור פוריות לעומת אלו שלא (יחס סיכונים מתוקנן 2.3; 95% רווח בר-סמך, 1.6-3.3). שכיחות מצטברת של לידת חי אחרי סרטן שד, במעקב של 5 ו-10 שנים היה 19.4% ו40.7% ,בהתאמה, בקבוצת הטיפול. לעומת זאת בקבוצת הביקורות השיעורים היו 8.6% ו-15.8% ,בהתאמה.

שיעור טיפולי הפוריות בקבוצת הטיפול היה גבוה יותר (יחס סיכונים מתוקנן 4.8; 95% רווח בר-סמך, 2.2-10.7).

שיעורי תמותה מכל סיבה שהיא, נמצאו נמוכים בקבוצת הטיפול (יחס סיכונים מתוקנן 0.4; 95% רווח בר-סמך, 0.3-0.7), עם שכיחות מצטברת לתמותה על פני 5 שנים של 5.3% (95% רווח בר-סמך, 3.1%-9%) בקבוצת הטיפול לעומת 11.1% (95% רווח בר-סמך, 8.7%-14.1%) בקבוצת מקרי הביקורת.

החוקרים הסיקו כי נשים לאחר סרטן שד יכולות להצליח להיכנס להריון בין אם עברו שימור פוריות ובין אם לא. עם זאת ישנה סבירות גבוהה יותר, באופן מובהק, להצליח להכנס להריון באופן טבעי, או בעזרת טיפולי פוריות דווקא אם בוצע שימור פוריות. תוצאות אלו לקחו בחשבון סיכון כלשהו לתמותה.

מקור:

Marklund A et al. (2021) “Reproductive Outcomes After Breast Cancer in Women With vs Without Fertility Preservation”. JAMA Oncol. Jan 2021; Vol. 7, Issue 1:P.86–91. doi:10.1001/jamaoncol.2020.5957

נושאים קשורים:  סרטן שד,  שימור פוריות,  מחקרים
תגובות