סרטן השד

זיהוי גרורות חיוביות ל-HER2 בחולים עם סרטן שד ראשוני

חוקרים סבורים כי הדמיה ממוקדת מזהה בהצלחה גרורות חיוביות ל-HER2, בחולים עם סרטן ראשוני שהינו שלילי ל-HER2

14.03.2021, 10:51
טכנאית רנטגן מבצעת בדיקה. אילוסטרציה

ידוע כי טיפולים המכוונים נגד HER2י(Human epidermal growth factor receptor 2) הם מוצלחים במיוחד בחולים עם ממאירות חיוביות ל-HER2. עם זאת, ההטרוגניות המרחבית והשינויים במשך הזמן של הביטוי של HER2, עשויים להקשות על זיהוי החולים המתאימים לטיפולים אלו.

מטרת החוקרים הייתה לקבוע האם הדמיה עם האיזוטופ (89Zr) -pertuzumab הממוקד ל-HER2, יכולה לסייע בזיהוי גרורות חיוביות ל-HER2, בנשים שסרטן השד הראשוני שלהן שלילי לקולטן. לשם כך, גייסו החוקרים נשים עם סרטן שד ראשוני וגרורות מוכחים על ידי ביופסיה, לניסוי קליני פרוספקטיבי מינואר ועד יוני 2019. החוקרים ביצעו לאותן נשים הדמיית PET-CT עם האיזוטופ 89Zr-pertuzumab על מנת להעריך אפשרות לנוכחות גרורות חיוביות ל-HER2. החוקרים דגמו את המוקדים החשודים והעריכו את הפתולוגיה שלהם, על מנת לתעד האם הם חיוביים ל-HER2.

החוקרים הכלילו 24 נשים (בגיל ממוצע של 55 שנים עם סטיית תקן של 11 שנים), להן סרטן שד ראשוני שלילי ל-HER2. מתוכן, מצאו כי ל-6 נשים היו מוקדים חשודים בהדמיית PET-CT עם 89Zr-pertuzumab. עוד מצאו כי בקרב הנשים הללו, ל-3 הייתה נוכחות של גרורות חיוביות ל-HER2 שהוכחו בביופסיה, ל-2 היו ממצאים פתולוגיים שליליים ל-HER2 ולאחת מהן הייתה דגימת ניקור במחט עם תוצאות שאינן חד משמעיות.

החוקרים הגיעו למסקנה כי הדמיית PET-CT ממוקדת HER2 עם האיזוטופ 89Zr-pertuzumab, הצליחה לאתר גרורות חיוביות ל-HER2, בנשים עם סרטן שד ראשוני שלילי ל-HER2. הם סבורים כי ממצאים אלו מדגימים את יכולתה של הדמיה ממוקדת לזהות חולים המתאימים לטיפולים ממוקדים, שבמקרה אחר הייתה אפשרות לא לזהותם.

מקור: 

Ulaner, G. A. et al. Radiology 2020; 296; 2. https://doi.org/10.1148/radiol.2020192828

נושאים קשורים:  סרטן השד,  HER2,  טרסטוזומאב,  טומוגרפיה,  PET-CT,  מחקרים
תגובות