גרורות

ההשפעה הפרוגנוסטית של חוסר התאמה בין ביטוי קולטן הורמונלי וקולטן HER2 באנשים עם סרטן שד גרורתי

חוסר התאמה בסטטוס HR בנגעים סרטניים ראשוניים ובגרורות משפיע על הפרוגנוזה של סרטן שד גרורותי והמרת HR יכולה לשמש כסמן פרוגנוסטי

חוסר התאמה בין ביטוי קולטן הורמונלי (hormone receptor-HR) וקולטן ה-HER2 בנגעים ראשוניים של סרטן שד לעומת ביטוי קולטנים אלו בגרורות הגידול הינה נפוץ אך ההשפעה של חוסר ההתאמה על שרידות ארוכת טווח אינה ברורה. במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Oncology Targeted Therapy חוקרים בחנו את הערך המנבא של חוסר התאמה זה באנשים עם סרטן שד גרורתי.

במחקר השתתפו 270 אנשים עם סרטן שד גרורתי אשר עברו ביופסיה חוזרת של גרורות מתקדמות במרכז רפואי בודד בסין בין ינואר 2012 לדצמבר 2015. סטטוס HR ו-HER2 בנגעים הסרטניים הראשונים ובגרורות נקבע על ידי בדיקת אימונוהיסטוכימיה ו/או פלורוסנציית היברידציזציית in-situ. שיעור חוסר ההתאמה הושווה למאפיינים קליניים, פתולוגיים, הטיפול שניתן ושרידות המשתתפים.

מתוך משתתפי המחקר נמצא כי ב-52.6% ישנו חוסר התאמה ב-HR ל-HER2 בין הנגעים הראשוניים לגרורות. שינויים בקולטן לאסטרוגן נצפו ב-20.7% מהמשתתפים בעוד ששינויים בקולטן לפרוגסטרון ו-HER2 נצפו ב-37.8% ו-11.5% מהמשתתפים, בהתאמה. טיפול כימותרפי ואנדוקריני גרמו להמרה של סטטוס HR באופן מובהק וטיפול אנדוקריני נמצא בקורלציה חיובית עם חוסר התאמה בקולטן לפרוגסטרון וחוסר התאמה בקולטן לאסטרוגן נמצא קשור עם טיפול כימותרפי אדג'ובנטי.

אנליזת שרידות הדגימה כי הבדל בסטטוס הקולטן לאסטרוגן בנגעים הראשוניים ובגרורות היה קשור עם שרידות כוללת וכי אובדן הקולטן לאסטרוגן הוביל לפרוגנוזה רעה באופן מובהק לעומת שימור הקולטן. אנליזה רב-משתנית הדגימה כי אובדן ביטוי HR והמרה לגידול מסוג Triple Negative היו סמנים פרוגנוסטיים עצמאיים.

החוקרים מסכמים כי חוסר התאמה בסטטוס HR בנגעים סרטניים ראשוניים ובגרורות משפיע על הפרוגנוזה של סרטן שד גרורותי והמרת HR יכולה לשמש כסמן פרוגנוסטי.

מקור: 

Yang, Z. et al. (2021). Onco Targets Ther. 2020; 13: 853–863.

נושאים קשורים:  גרורות,  קולטנים,  מחקרים,  סרטן שד
תגובות