מוצא אתני

הבדלים תלויי מוצא אתני בשרידות לאחר אבחנה של סרטן שד

הבדלים בשרידות סרטן שד בין נשים ממוצא אתני שונה היו משמעותיים יותר בסרטן שד חיובי לקולטני הורמונים בהשוואה לסרטן שלא היה חיובי לקולטני הורמונים

מבנה הורמון האסטרוגן (צילום: אילוסטרציה)
מבנה הורמון האסטרוגן (צילום: אילוסטרציה)

מחקרים מעטים בלבד חקרו את ההבדלים האתניים בשרידות עבור סרטן שד המוגדר על פי סטטוס קולטנים לאסטרוגן ופרוגסטרון. במחקר השתתפו 10,366 נשים מקליפורניה אשר אובחנו עם סרטן שד בשנים 1993-2009.

תוצאות המחקר הראו כי בקרב נשים סרטן שד חיובי לקולטני הורמונים אסטרוגן/פרוגסטרון, תמותה מסרטן שד הייתה דומה אצל נשים היספניות ואסיאתיות אמריקאיות, אך גבוהה יותר בקרב נשים ממוצא אפרו-אמריקאי בהשוואה לנשים לבנות אשר אינן ממוצא היספאני. תמותה מסרטן שד השתנתה בהתאם לסוג ניתוח, סוג בית חולים, חינוך, מצב סוציואקונומי, היסטוריית עישון וצריכת אלכוהול. בקרב נשים אפרו-אמריקאיות, תמותה מסרטן שד הייתה גבוהה יותר אצל נשים אשר טופלו בבתי חולים שלא עברו אקרדיטציה, ואצל נשים ממעמד סוציואקונומי נמוך יותר בהשוואה לנשים לבנות אשר לא היו ממוצא היספני ללא מאפיינים אלה.

תמותה מסרטן שד הייתה גבוהה יותר בקרב נשים אפרו-אמריקאיות עם לפחות מעט השכלה על-תיכונית בהשוואה לנשים לבנות שלא היו ממוצא היספאני עם חינוך דומה. עבור מחלה שלילית לקולטני הורמונים, תמותה מסרטן שד לא הייתה שונה בין מוצאים אתניים שונים, והיא הייתה שונה בהתאם לסטטוס סוציו אקונומי רק בהשוואה שנעשתה אצל נשים ממוצא אפרו-אמריקאי.

החוקרים סיכמו כי הבדלים בשרידות סרטן שד בין נשים ממוצא אתני שונה היו משמעותיים יותר בסרטן שד חיובי לקולטני הורמונים בהשוואה לסרטן שלא היה חיובי לקולטני הורמונים. מאפיינים של סטטוס חברתי ואורח חיים עשויים להסביר חלק מההבדלים בשרידות עם סרטן שד חיובי לקולטני הורמונים.

מקור:

John et. al (2020) Cancer Epidemiology, Biomarkers &  Prevention doi: 10.1158/1055-9965.EPI-20-1291

נושאים קשורים:  מוצא אתני,  קולטנים,  מחקרים,  סרטן שד
תגובות