סרטן השד

הערכה של ביטוי קולטני אסטרוגן של סרטן שד באמצעות 18 F-FES PET CT-A

במחקר זה טענו  החוקרים כי נראה שבדיקת PET CT מסוג 18F-FES הינה שיטה בעלת תוצאות מבטיחות של הערכת ביטוי קולטני אסטרוגן בסרטן שד

ביטוי קולטני אסטרוגן בסרטן שד נבדק באופן שגרתי באמצעות אימונוהיסטוכימיה של רקמה אשר נלקחת מביופסית מחט עבה או מדגימה שנלקחה בניתוח.

טעויות דגימה והטרוגניות של גידול עשויות לתייג באופן שגוי סרטן שד כשלילי לקולטני אסטרוגן, ובכך למנוע טיפול הורמונלי נחוץ. החוקרים טענו כי הדמיית תפקוד קולטני האסטרוגן ברמה המולקולרית יכולה להעריך את הביטוי אין-ויוו של גידול ראשוני וגרורות באתרים אשר אינם נגישים לביופסיה ולעקוב אחר שינויים בביטוי לאורך זמן.

מטרת המחקר הייתה להעריך ביטוי קולטני אסטרוגן באמצעות בדיקת PET מסוג 16α-18F-fluoro-17β-estradiol או 16α-18F-fluoro-17β-estradiol. החוקרים מצאו שהדיוק של בדיקת FES PET CT באבחנה של סרטן שד עם ביטוי קולטני אסטרוגן היה 91.66%. לסיכום המחקר כתבו החוקרים כי נראה שבדיקת PET CT מסוג 18F-FES הינה שיטה בעלת תוצאות מבטיחות של הערכת ביטוי קולטני אסטרוגן בסרטן שד.

מקור: 

Seenu et. al (2020) World Journal of Nuclear Medicine DOI: 10.4103/wjnm.WJNM_71_19

נושאים קשורים:  סרטן השד,  גידול חיובי לרצפטור לאסטרוגן,  הדמייה,  מחקרים
תגובות