אבחון

פקטורים הקשורים באבחון מאוחר יותר של סרטן שד באתיופיה

שימוש ברפואה מסורתית עממית מעלה את הסיכון לאבחון סרטן שד בשלב מתקדם יותר בקרב נשים באדיס אבבה

דירוג (stage) מחלת הסרטן בעת האבחנה הוא נתון חשוב לפרוגנוזה של סרטן השד. במחקר שפורסם בעיתון Breast Cancer Research and Treatment, החוקרים אפיינו את הדירוג של סרטן השד בעת האבחנה וניסו לקבוע את הפקטורים הקשורים בדירוג מתקדם בעת האבחנה. אוכלוסיית המחקר היא נשים שאובחנו עם סרטן שד פולשני באדיס אבבה, בירת אתיופיה.

נאסף מידע מתוך 411 תיקים רפואיים של סרטן שד פולשני מתוך 7 מוסדות רפואיים באדיס אבבה, מינואר 2017 ועד יוני 2018. בשבעת מוסדות אלה רוכזו 90% ממקרי סרטן השד בעיר. נעשה שימוש ברגרסיית פואסון רבת משתנים להערכת הפקטורים הקשורים באיבחון הסרטן בדירוג מתקדם.

הסרטן הפולשני הנפוץ מבחינה היסטולוגית באנליזה היה ductal carcinomaי(83.7%). במעל ממחצית הגידולים, רמת המיון הייתה מועטה. הגודל החציוני של הגידולים היה 4 ס"מ בהתייצגות ראשונה. 64% מהמטופלות אובחנו בשלב מתקדם של המחלה (44% ב-stage 3,י 20% ב-stage 4). 36% מהמטופלות אובחנו בשלב מוקדם של המחלה (5% ב-stage 1,י31% ב-stage 2). ההיארעות של סרטן מתקדם הייתה גדולה יותר בנשים שהשתמשו בטיפול מסורתי לפני אימות המחלה (יחס היארעות מתוקננת של 1.31, p=0.001). בקרב נשים עם איחור של מעל שלושה חודשים באבחנה (1.16, p=0.042) ובקרב נשים עם איחור של מעל חודשיים באבחנה (1.24, p=0.004). יחס ההיארעות המתוקננת היה נמוך יותר בקרב מטופלות שביצעו בדיקת שד עצמית ( 0.77, p=0.021).

החוקרים הסיקו שדירוג סרטן מתקדם בעת האבחנה בקרב נשים באדיס אבבה קשור בשימוש ברפואה מסורתית ותקופת זמן ארוכה בין זיהוי התסמינים לבין אימות המחלה. נדרשות התערבויות ברמת מערכת הבריאות והקהילה על מנת להגביר את המודעות לסרטן שד. כך ניתן יהיה לתווך אבחון סרטן שד בשלבים מוקדמים יותר.

מקור: 

Gebremariam A, Dereje N, Addissie A, Worku A, Assefa M, Abreha A, et al. Factors associated with late-stage diagnosis of breast cancer among women in Addis Ababa, Ethiopia. Breast Cancer Res Treat [Internet]. 2021 Jan 18;185(1):117–24. Available from: http://link.springer.com/10.1007/s10549-020-05919-5

נושאים קשורים:  אבחון,  אתיופיה,  מחקרים,  סרטן שד
תגובות