סרטן שד

רמות חרדה ושביעות רצון בעקבות מסטקטומיה לעומת שימור שד

במחקר פרופסקטיבי נמצא כי נשים מיודעות יותר בנוגע למצבן, סובלות מפחות חרדה בהמשך

החלמה מסרטן השד. אילוסטרציה

נשים רבות עם סרטן שד חד צדדי בשלבים מוקדמים בוחרות במסטקטומיה דו צדדית. בהחלטה על הפרוצדורה מעורבים שיקולים שונים, ביניהם חזרת המחלה, חרדה וגם שיקולים אסתטיים. קיים מידע סותר על על האופן שבו גורמים אלה משפיעים על קבלת החלטות רפואיות, בייחוד בקרב נשים הכשירות לשימור שד (BCT-breast conservation). במחקר שפורסם בעיתון Breast Cancer Research and Treatment ביקשו החוקרים להעריך את המסלולים שעוברות נשים העוברות הליכים כירורגיים שונים לטיפול בסרטן השד.

החוקרים ביצעו מחקר פרוספקטיבי רוחבי. המשתתפו היו נשים עם סרטן שד חד צדדי לא תורשתי אשר עברו שימור שד/ מסטקטומיה חד צדדית/ מסטקטומיה דו צדדית. הנשים מילאו תחילה שאלון לפני הניתוח. בהמשך המשתתפות מילאו שאלון לאחר חודש, לאחר 9 חודשים ו-15 חודשים לאחר הניתוח. השאלונים כללו שאלות על העדפות הטיפול, שליטה על קבלת החלטות, ציון בשאלון האומד חרדה (HADS-A), חשש מחזרת המחלה (Fear of Relapse/Recurrence Scale) וגם BREAST-Q. בוצע מבחן Kruskal-Wallis ותוצאותיו הושוו בין הקבוצות השונות בכל נקודת זמן.

למחקר גויסו 203 נשים, מתוכן 177 (87.2%) השלימו מעקב של 15 חודשים. מתוך הנשים אשר השלימו מעקב, 101 (57%) עברו שימור שד, 33 (18.6%) עברו מסטקטומיה חד צדדית ו-43 (24.2%) עברו מסטקטומיה דו צדדית. רמת החרדה והציון בשאלון החשש מחזרת המחלה היו דומים בין שלושת הקבוצות ודעכו לאחר הפרוצדורה הניתוחית שבוצעה. שביעות הרצון הבסיסית הייתה דומה בין הקבוצות בתחילת המחקר, אך לאחר 15 חודשים שביעות הרצון הייתה גבוהה יותר בקרב המשתתפות שעברו שימור שד לעומת אלה שעברו מסטקטומיה דו צדדית. נתון מעניין נוסף - נשים שהגדירו עצמן "מאוד בטוחות" ו"מיודעות" בנוגע לפרוצדורה, התייצגו בהמשך עם רמות חרדה נמוכות יותר, חשש מופחת מחזרת המחלה, מצב נפשי טוב יותר ושביעות רצון גדולה יותר בנקודת הזמן של 15 חודשים לאחר הניתוח.

מסקנת החוקרים הייתה שנשים שעוברות מסטקטומיה הן בעלות שביעות רצון מופחתת בטווח הארוך. כמו כן, רמות החרדה צפויות לקטון בקרב כל הנשים, ללא תלות בסוג הפרוצדורה הניתוחית. חשוב שהמטופלות תהיינה מיודעות ובטוחות בנוגע לפרוצדורה הניתוחית שהן עתידות לעבור, שכן זהו המנבא הטוב ביותר לתוצאים טובים יותר בהמשך.

מקור: 

Pesce C, Jaffe J, Kuchta K, Yao K, Sisco M. Patient-reported outcomes among women with unilateral breast cancer undergoing breast conservation versus single or double mastectomy. Breast Cancer Res Treat [Internet]. 2021 Jan 8;185(2):359–69.

נושאים קשורים:  סרטן שד,  כריתת שד,  שימור שד,  חרדה,  מחקרים
תגובות