סרטן השד

איכות החיים של נשים שהחלימו מסרטן השד

מחקר שהתפרסם בכתב העת Breast Cancer Research and Treatment מצא כי נשים המחלימות מסרטן שד סובלות מאיכות חיים ירודה, בייחוד אם יש להן תחלואה נלווית

בשל שיפור בכלים אבחנתיים וטיפוליים בסרטן שד (Breast Cancer- BC), ישנה עליה בתוחלת החיים של מחלימות מסרטן השד. בשל כך יש חשיבות רבה לעסוק בשיפור איכות החיים של מחלימות אלו. החוקרים רצו לבחון את איכות החיים של המחלימות כתלות במצב הבריאותי שלהן (Health-Related Quality of Life - HRQOL), ולבדוק את הקשר בין תחלואה צולבת לבין HRQOL. לשם כך השוו בין קבוצת מחלימות מסרטן שד לבין קבוצת מקרי ביקורת של נשים שמעולם לא חלו בסרטן.

הנשים שגוייסו למחקר כולם התגוררו במרכז הארץ, במדינת ישראל. קבוצת המחקר כללה 250 נשים שאובחנו בסרטן שד בשנים 1999 ועד 2003, ללא רקע קודם של סרטן וללא סימנים של מחלה שאריתית לאחר 8-12 שנים. קבוצת מקרי הביקורת כללה 250 נשים ללא רקע של מחלה ממאירה כלל, אשר הותאמה לקבוצת המחקר על פי גיל ומקום מגורים. המידע נאסף מהנבדקות בראיונות, ו-HRQOL נבחן בעזרת שאלון Short- Form-36י(SF-36). על הנתונים בוצעה רגרסיה אשר בדקה את ההשפעה של מאפיינים דמוגרפיים, סוציו-אקונומיים, אורח חיים ותחלואה צולבת על HRQOL פיזי ורגשי.

תוצאות המחקר הדגימו כי ממוצע ציוני המבחנים הפיזיים והרגשיים היו ±11.148.5 ו-±10.849.2 בקבוצת המחלימות לעומת 51.5±10.2 ו-50.9±10.6 בקבוצת מקרי הביקורת (p=0.002 ו-p=0.097, בהתאמה). לא נמצא הבדל בין מספר וסוג התחלואה הצולבת בין קבוצת המחלימות מסרטן השד לבין קבוצת מקרי הביקורת, עם קשר שלילי ל-HRQOL. לאחר תקנון עבור גיל, רמת הכנסה, מספר המחלות הנלוות, BMI ופעילות גופנית נמצא כי הנשים המחלימות מסרטן שד קיבלו ציונים נמוכים יותר במבדקים הפיזיים (b= -2.49, p=0.001) והרגשיים (b= -1.27, p=0.18).

מסקנת החוקרים הייתה כי בתחום הטיפול האונקולוגי יש לשים לב יותר ל-HRQOL של המחלימות מסרטן השד, בייחוד אם הנשים הללו סובלות מעוד מחלות נלוות.

מקור: 

Chetrit, A., et al. (2021) “Breast cancer survivors: physical and mental quality of life 10 years following diagnosis, a case-control study”. Breast Cancer Research and Treatment, April 2021. Published Ahead of Print- April 5th 2021. doi.org/10.1007/s10549-021-06156-0

נושאים קשורים:  סרטן השד,  תחלואה צולבת,  איכות חיים,  החלמה מסרטן,  מחקרים
תגובות