מחקרים

האם ניתן לזהות מוקדם סרטן שד גם בנשים עם סיכון נמוך על פי ממוגרפיה?

במחקר שהתפרסם בכתב העת Scientific Reports מצאו כי לרמות טירוזין גבוהות בסרום יש קשר ישיר להתפתחות סרטן שד, ללא תלות בממצאים ממוגרפיים

26.07.2021, 17:43
ממוגרפיה לגילוי סרטן שד. צילום: אילוסטרציה

צפיפות שד מוגברת בבדיקה ממוגרפית (Mammographic breast density - MBD) מהווה גורם סיכון בלתי תלוי להתפתחות סרטן שד. החוקרים במחקר זה התאימו מקרים למקרים מתוך מאגר של מחקר EPIC Florence על מנת לבחון האם יש קשר בין הפרופיל המטבולומי בשלב טרם האבחון בסרטן שד לבין התפתחות סרטן שד. החוקרים השוו בין נשים בסיכון גבוה לבין נשים בסיכון נמוך להתפתחות סרטן שד על פי MBD, אשר פיתחו סרטן שד בתקופת המעקב.

המחקר בוצע בשיטת מקרה-מקרה בו השתתפו 100 נשים עם MBD נמוך מ-25%, ו-100 נשים עם MBD גבוה מ-50% שכולן אובחנו בסוף בסרטן שד. המקרים צומדו לפי משתנים הכוללים; גיל, שנת אבחון וסוג בדיקה ממוגרפית. ספטרום מטבולומי מסוג 1H NMR היה זמין עבור 87 זוגות של מקרה-מקרה.

ניתוח לוגיסטי מותנה הדגים קשר הפוך בין רמות בסרום של אלאנין, לאוצין, טירוזין, ולין, לקטט, פירובט, תוצר פירוק עיקרי של טריגליצרידים, 11 תתי שברים של VLDL לבין מקרים של MBD בסיכון גבוה. רמות חומצה אצטית בסרום נמצאו בקשר ישיר עם MBD בסיכון גבוה. במודלים שתוקננו למערפלים, רמות טירוזין בסרום נשארו בקשר הפוך למקרים של MBD בסיכון גבוה, בעוד 3 תתי שברים של VLDL וכולסטרול חופשי בסרום נמצאו בקשר ישיר למקרים של MBD בסיכון גבוה.

בניתוח מסלולים נמצא כי מסלול פנילאלנין-טירוזין-טריפטופאן הופיע והתמיד לאחר החלה של תהליך False Discovery Rate (FDR). ניתוח מבוקר של OPLS-DAי(Orthogonal Partial Least Squares Discrimination Analysis) הדגים הבדל מועט, אך מובהק, בין מקרים של MBD בסיכון גבוה לסיכון נמוך.

מסקנת החוקרים הייתה כי תוצאות מחקר מקרה-מקרה זה מציעים כי רמות טירוזין בסרום, בשלב טרום אבחנתי של סרטן שד, יכול לשמש תפקיד בויסות הגדרת 'סיכון גבוה/נמוך' על פי MBD. יתרה מזאת, נמצאו עוד הבדלים בריכוזים של מטבוליטים בשלב הטרום-אבחנתי ובטביעות אצבע מטבולומיות בין שתי קבוצות המחקר.

מקור: 

Bendinelli, B., et al. (2021) “Prediagnostic circulating metabolites in female breast cancer cases with low and high mammographic breast density”. Scientific Reports, June 2021. Vol. 11, Art. No. 13025. doi.org/10.1038/s41598-021-92508-1

נושאים קשורים:  מחקרים,  צפיפות שד,  מטבולומיקה,  זיהוי מוקדם,  סרטן השד
תגובות