מחקרים

הטקסאן המתאים ביותר עבור טיפול בסרטן שד גרורתי שלא ניתן לנתיחה

פקליטקסל מתאים, לא פחות מדוסטקסל, כבסיס הכימותרפי למשלב הטיפולי בסרטן שד גרורתי הכולל פרטוזומאב וטראסטוזומאב, עם שרידות כוללת של מעל 5 שנים

05.09.2021, 14:59
מיקרוגרף סרטן שד (צילום: אילוסטרציה)

מחקר פאזה III בשם CLEOPATRA ביסס את המשלב פרטוזומאב (פרג'טה), טראסטוזומאב ודוסטקסל כטיפול קו-ראשון עבור סרטן שד מקומי חוזר (Local Recurrent-LR)/ גרורתי (metastatic-mBC) מסוג HER2 חיובי. מחקר רב-מרכזי עם זרוע אחד בשם PERUSE העריך את הבטיחות והיעילות של המשלב פרטוזומאב, טראסטוזומאב וטקסן באותו מתאר.

במחקר השתתפו מטופלות עם LR/mBC מסוג HER2+ אשר לא היו מועמדות לניתוח ולא קיבלו טיפול סיסטמי קודם עבור מחלתן (מלבד טיפול אנדוקריני). אלו קיבלו טיפול עם דוסטקסל, פקליטקסל או נאב-פקליטקסל יחד עם טראסטאזומאב ופרטוזומאב עד התקדמות המחלה או אי-סבילות בשל רעילות הטיפול.

התוצא הראשי שנבדק במחקר היה בטיחות הטיפול. תוצאים משניים כללו; שרידות ללא התקדמות המחלה (Progression-free Survival- PFS), ושרידות כוללת (Overall Survival-OS). בוצע ניתוח לפי תתי-קבוצות שנקבעו מראש; קבוצת הטיפול עם טקסאן, מצב קולטנים להורמונים (Hormone Receptor-HR), וטיפול קודם בטראסטוזומאב.

ניתוח חד-משתני מגשש בוצע על מנת לזהות גורמים פרוגנוסטיים אפשריים; אלו שנותרו מובהקים בניתוח רב-משתני היו בשימוש בהערכת PFS ו-OS בכלל תתי-הקבוצות.

מתוך 1,436 המטופלים, 588 (41%) קיבלו טיפול התחלתי עם פקליטקסל ו-918 (64%) נמצאו עם גידול שהוא חיובי ל-HR. תוצאות המחקר הדגימו כי תופעות הלוואי השכיחות ביותר מדרגה 3 ומעלה כללו נויטרופניה (10%, בעיקר לאחר טיפול עם דוסטקסל) ושלשול (8%). בניתוח הסופי (מעקב חציוני של 5.7 שנים) נמצא כי PFS חציוני עמד על 20.7 (רווח בר-סמך של 95%; 18.9-23.1) חודשים ונמצא דומה, ללא תלות במצב HR או שימוש בטקסאן. OS חציוני עמד על 65.3 (רווח בר-סמך של 95%, 60.9-70.9) חודשים. OS נמצא דומה ללא תלות בסוג הטקסאן שהיה בשימוש ככימותרפיה עיקרית במשלב הטיפולי, אך היה ארוך יותר במטופלות עם LR/mBC מסוג HR+ לעומת HR-.

בניתוח גישוש נמצא כי מטופלות עם תחלואה ויסצרלית שקיבלו טיפול קודם עם טראסטוזומאב התייצגו עם PFS ו-OS הקצרים ביותר (13.1 ו-46.3 חודשים, בהתאמה).

מסקנת החוקרים היא שהטיפול החלופי הציג פרופיל בטיחות ויעילות עקבית לתוצאות המחקר CLEOPATRA, ושיעורי OS חציוני של מעל 5 שנים. תוצאות אלו מציעות כי פקליטאקסל הינו תחליף מתאים עבור דוסטאקסל כתכשיר הכימותרפי עליו מבוסס הטיפול.

מקור:

Miles, et al. (2021) “Final results from the PERUSE study of first-line pertuzumab plus trastuzumab plus a taxane for HER2-positive locally recurrent or metastatic breast cancer, with a multivariable approach to guide prognostication”. Annals of Oncology, Available online 2 July, 2021. doi.org/10.1016/j.annonc.2021.06.024

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרטוזומאב,  פקליטקסל,  סרטן שד גרורתי,  קולטנים
תגובות