מחקרים

האם מיעוט קולטני HER2 בסרטן שד שונה ממחסור מלא בקולטנים אלו?

נמצא כי סרטן שד מסוג HER2 עם מיעוט קולטנים מהווה ישות נפרדת מגידול ללא קולטנים אלו מבחינת תוצאים קליניים, בייחוד בנשים עם סיכון גנומי גבוה

25.10.2021, 16:33
תאי סרטן השד תחת המיקרוסקופ (אילוסטרציה)
תאי סרטן השד תחת המיקרוסקופ (אילוסטרציה)

מידע חדיש מציע כי ייתן וגידולי סרטן שד עם מיעוט קולטנים מסוג HER-2 הינה ישות נפרדת מסרטן שד עם ללא קולטנים מסוג HER2. במחקר זה החוקרים רצו להשוות את מאפייני המחלה ותוצאיה בנשים עם סרטן שד בשלב נמוך עם קולטנים לאסטרוגן (Estrogen Receptor -ER), בין אלו ללא קולטנים מסוג HER2 (HER2-0) לבין אלו עם ריכוז נמוך של קולטנים אלו (HER2-low).

המחקר בוצע בשיטה רטרוספקטיבית במרכז יחיד בו נכללו כלל הנשים עם סרטן שד מוקדם חיובי ל-ER ושלילי ל-HER2 אשר עברו בדיקת Oncotype DX בין השנים 2005 ל-2012. נשים סווגו לקבוצה של HER2-low על פי ממצאי אימונוהיסטוכימיה (1+ או 2+ וללא הגברה של היברידיזציה in situ) או לקבוצה של HER2-0. החוקרים אספו מידע על אודות מאפיינים קליניקו-פתולוגיים וציון הישנות (Recurrence Score- RS) אונקוטיפי. החוקרים העריכו את השרידות הכוללת (Overall Survival-OS), השרידות ללא מחלה (Disease Free Survival - DFS), והשרידות המרוחקת ללא מחלה ( Distant Disease Free Survival - DDFS) על פי מצב ביטוי קולטני HER2.

במחקר נכללו 608 נשים, מתוכן 304 (50%) התייצגו עם סרטן שד מסוג HER2-0 ו-304 מסוג HER2-low. תוצאות המחקר הדגימו כי תת-סוג לובולארי של סרטן השד נמצא שכיח יותר באופן מובהק בקרב נשים עם סרטן מסוג HER2-0 לעומת HER2-low (17% לעומת 8%; p=0.005). הימצאות של מאפיינים קליניקו-פתלוגיים נוספים ותוצאים ארוכי-טווח נמצאו דומים בין שתי הקבוצות. עבור נשים עם סיכון גנומי גבוה (RS>25), ביטוי של קולטני HER2 בכמות נמוכה נמצא קשור באופן מובהק להטבה בתוצאי שרידות כוללת [OS] (יחס סיכונים של 0.31; רווח בר-סמך של 95%, 0.11-0.78; p=0.01), שרידות ללא תחלואה [DFS] (יחס סיכונים של 0.4; רווח בר-סמך של 95%, 0.2-0.82; p=0.01) ושרידות מרוחקת ללא תחלואה [DDFS] (יחס סיכונים של 0.26; רווח בר-סמך של 95%, 0.11-0.63; p=0.002) בהשוואה לנשים עם גידול מסוג HER2-0. לנשים עם סיכון גנומי נמוך (RS≤25), הפרוגנוזה ארוכת הטווח לא נמצאה קשורה למצב קולטני HER2 בגידול.

מסקנת החוקרים הייתה כי לביטוי מועט של HER2 בגידולי סרטן שד מוקדם יש השלכה משתנית על הפרוגנוזה כתלות בסיכון הגנומי של החולה. הם מצאו עדיפות פרוגנוסטית לנשים עם סיכון גנומי מוגבר וגידולים מסוג HER2-low לעומת HER2-0.

מקור: 

Raz Mutai, et al. (2021) “Prognostic impact of HER2-low expression in hormone receptor positive early breast cancer”. The Breast, August 2021. Available Online before print- August 26th 2021. https://doi.org/10.1016/j.breast.2021.08.016

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד,  קולטן HER2,  סיכון גנטי
תגובות