מחקרים

השפעת הריון על פרוגנוזת סרטן שד טריפל נגטיב

נמצא כי נשים הריוניות עם סרטן שד שלילי לשלושת הסמנים אינן מתייצגות עם פרוגנוזה פחותה מנשים שאינן הריוניות עם אותו סרטן

14.03.2022, 17:22
בדיקות בהריון. אילוסטרציה

סרטן שד שלילי לשלושת הסמנים (triple negative - TN) מהווה שליש מכלל סרטני השד המקושרים להריון (Pregnancy Associated Breast Cancer - PABC). מטרת מחקר זה הייתה לתאר את התוצאים האונקולוגיים והמיילדותיים של מטופלות עם TN-PABC ולהשוות את הפרוגנוזה של אלו עם הפרוגנוזה של מטופלות עם TN-non-PABC, בעזרת ציוני נטייה.

בין התאריכים ינואר 2005 ועד דצמבר 2020 החוקרים אספו מידע על אודות מטופלות עם אבחנה היסטולוגית של TN-PABC והשוו אותו עם מידע על אודות מטופלות עם TN-non-PABC, מתחת לגיל 46 שנים, שאובחנו באותה תקופה. את ההשוואה ביצעו על בסיס התאמת ציוני נטייה.

לאחר צימוד לפי ציוני נטייה (לפי גודל הגידול ומעורבות קשריות לימפה), נמצאו 59 נשים בכל קבוצה. תקופת המעקב החציונית עמדה על 14 חודשים (רווח בין-רבעוני של 4.8-40.1) עבור נשים בקבוצת TN-PABC ו-60 חודשים (טווח בין-רבעוני של 30.7-101.4) בקבוצת NT-non-PABC. תוצאות המחקר הדגימו כי בקבוצת NT-PABC אירעו שמונה הישנויות, בעוד בקבוצת TN-non-PABC היו עשרה אירועי הישנות (יחס סיכויים מתוקנן של 0.6, רווח בר-סמך של 95%, 0.21-1.6; יחס סיכונים של 1.25, רווח בר-סמך של 0.53-2.94).

שתי מטופלות מקבוצת TN-PABC ושש מטופלות מקבוצת TN-non-PABC נפטרו במהלך המחקר (יחס סיכויים מתוקנן של 0.23, רווח בר-סמך של 0.03-1.01; יחס סיכונים מתוקנן של 0.58, רווח בר-סמך של 0.12-2.69). כלל הנבדקות שאובחנו עם סרטן במהלך שליש שני (n=17) ושלישי (n=28) של ההריון השלימו את ההריון, עם גיל הריון של 38 שבועות (טווח בין רבעוני של 36-39) בלידה. כלל המטופלות ילדו תינוקות בריאים.

מסקנת החוקרים הייתה כי למרות שסרטן שד מסוג TN בדרך כלל מיוחס לפרוגנוזה גרועה במטופלות בהריון היות והוא בדרך כלל מאובחן בשלב מתקדם עם מעורבות קשריות לימפה. במחקר זה, עם התאמת ציוני נטייה, הדגימו כי הריון לא היה מקושר לפרוגנוזה פחות טובה מבחינת שרידות כוללת ושרידות ללא הישנות.

מקור:

Anne Puchar, et al. (2022) “Prognosis of triple-negative breast cancer associated with pregnancy: A propensity score-matched analysis from the French CALG (Cancer Associé à la Grossesse) network .” The Breast, February 2022.  Vol. 61, p. 168-174. doi.org/10.1016/j.breast.2022.01.004

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד,  סרטן שד טריפל נגטיב,  הריון וסרטן
תגובות