מחקרים

האם יש קשר בין צריכת שתיה ממותקת לבין התפתחות השד בבנות מתבגרות?

מצא כי אין קשר בין צריכה של שתיה ממותקת לבין הרכב, צפיפות ונפח השד בבנות מתבגרות בצ'ילה

משקאות ממותקים (אילוסטרציה)
משקאות ממותקים (אילוסטרציה)

צריכה תדירה של שתיה ממותקת(Sugar-Sweetened Beverages - SSB) נמצא קשור לעליה בסימנים לא ישירים לעליה בסיכון התפתחות סרטן שד, כגון עליית משקל בגיל ההתבגרות ווסת מוקדמת. עד כה לא בחנו אם ואיך צריכה של שתיה ממותקת משפיעה על הרכב השד במתבגרות.

החוקרים העריכו באופן פרוספקטיבי את הקשר בין צריכה של SSB וצפיפות שד, בעוקבה של 374 מתבגרות שהשתתפו במחקר גדילה והשמנה (Growth and Obesity Cohort Study) בעיר סנטיאגו שבצ'ילה. החוקרים השתמשו במודלים של רגרסיה לניארית על מנת לבחון את הקשר בין צריכה יומית ממוצעת של SSB לבין הרכב השד (נפח פיברוגלנדולרי מוחלט-  absolute fibroglandular volume [aFGV], אחוז נפח פיברוגלנדולרי [%FGV], נפח שד כולל - total breast volume [tBV]). המודלים תוקננו עבור מערפלים אפשריים בעזרת ציוני Z של ה-BMI, גיל, צריכת אנרגיה יומית (גרם/יום), שנות השכלה של האם, שעות צפיה בטלוויזיה לאחר הלימודים, צריכת מוצרי חלב (גרם/יום), צריכת בשר (גרם/יום), היקף מותן ווסת. על מנת לבחון את הרגישות של הקשר למספר האחזורים התזונתיים עבור כל מתבגרת, התוצאות רובדו גם לפי אחזור תזונתי יחיד אל מול מספר אחזורים תזונתיים.

881 אחזורים תזונתיים היו זמינים עבור 374 הבנות, מלפני הערכות צפיפות השד. עבור יותר מ-60% מהעוקבה היו לפחות שני אחזורים תזונתיים. תוצאות המחקר הדגימו כי בניתוח רב-משתני לא נמצא קשר בין רבעון צריכת SSB לבין aFGV (β רבעון 2 אל מול רבעון 1 של -5.4%, רווח בר-סמך של 95%, -15.1 עד 4.4; β רבעון 3 אל מול רבעון 1 של 1.3%, רווח בר-סמך של 95%, -8.6 עד 11.3; β רבעון 4 אל מול רבעון 1 של 3%, רווח בר-סמך של -7.1 עד 13). כמו כן, לא נמצא קשר בין %FGV לבין tBV. עבור בנות עם אחזור תזונתי אחד לפחות, לא נמצא קשר מובהק בין רבעון צריכת SSB לבין %FGV, aFGV או tBV.

מסקנת החוקרים הייתה כי אין עדות לקשר בין צריכת משקאות ממותקים לבין צפיפות שד במתבגרות מצ'ילה.

מקור:

Yoon, L., et al. (2022) “Sugar-sweetened beverage consumption and breast composition in a longitudinal study of Chilean girls.” Breast Cancer Research, January 2022. Vol. 24, Article no. 3 (2022). doi.org/10.1186/s13058-021-01495-8

נושאים קשורים:  מחקרים,  צפיפות שד,  תזונה,  משקאות ממותקים
תגובות