מחקרים

האם ביטוי חלש של HER-2 משפיע על שרידות בסרטן שד גרורתי?

ביטוי מועט של HER-2 לא משפיע כלל על שרידות של נשים עם סרטן שד גרורתי, וכי אין הבדל בין רמות הביטוי החלש של קולטנים

סרטן שד (צילום: אילוסטרציה)

בערך 50% מכל סרטני השד הראשוניים מציגים ביטוי של HER-2 ברמה נמוכה. ביטוי זה מוגדר על פי מבדק אימונוהיסטוכימי עם ציון של 1+ או 2+ ללא הגברה גנטית של HER2- כפי שנמדדת בעזרת היברדיזציה in situ. ביטוי מועט זה של HER-2 הינו מוקד טיפול חדש ומבטיח עבור טיפול מצומד של נוגדן ותרופה (Antibody-Drug Conjugates - ADC) שנמצאים כרגע במחקר. עד כה, לא נודע מה השיעור והערך הפרוגנוסטי של ביטוי מועט של HER-2 בסרטן שד גרורתי (Metastatic Breast Cancer - MBC).

מרשם MBC של קבוצת המחקר האוסטרי לטיפול רפואי בסרטן (Austrian Study Group of Medical Tumor Therapy - AGMT) הינו מרשם רב-מרכזי לאומי למטופלות עם MBC באוסטריה. הסתברויות שרידות לא-מתוקננות וחד-משתניות של שרידות ללא התקדמות המחלה (Progression Free Survival - PFS) ושרידות כוללת (Overall Survival - OS) חושבו על פי שיטת קפלן-מאייר בהשוואה למבחן Log-Rank. יחס סיכונים מתוקנן ורב משתני הוערך על בסיס מודלים של רגרסייה על שם COX. במחקר זה השתתפו נבדקות עם מצב HER-2 ידוע ומידע על אודות שרידות.

נכון לתאריך 15.11.2020, 1,973 נבדקות נרשמו במרשם AGMT-MBC. מתוך 1,729 נבדקות שניתן היה להעריך את מצבן, 351 (20.3%) נמצאו עם ביטוי משמעותי של HER-2י[HER2-positive], 608 (35.2%) הציגו ביטוי מופחת של HER-2י[HER2-low] ו-770 (44.5%) התייצגו ללא ביטוי של HER-2 [HER2-negative]. ביטוי מופחת של HER2 נמצא בשכיחות גבוה יותר בנבדקות עם ביטוי מוגבר של קולטנים להורמונים (Hormone Receptor - HR), בהשוואה לנבדקות מקבוצת triple negative (40% לעומת 23%). תוצאות המחקר הדגימו כי על פי ניתוח רב-משתני ביטוי מופחת של HER-2 לא השפיע באופן מובהק על OS בקבוצת HR+ (יחס סיכונים של 0.89, רווח בר-סמך של 95%, 0.74-1.05; p=0.171) או בקבוצת triple negative (יחס סיכונים של 0.92, רווח בר-סמך של 95%, 0.68-1.25; p=0.585) בהשוואה לגידולים ללא ביטוי של HER-2 כלל. תוצאות דומות נצפו כאשר השוו בין נבדקות עם HER-2 עם מדד אימונוהיסטוכימי 2+ בהשוואה ל-1+ או 0.

מסקנת החוקרים הייתה כי ביטוי מופחת של HER-2 לא השפיע כלל על הפרוגנוזה של סרטן שד גרורתי באוכלוסיית נבדקות אלו בתנאי החיים האמיתיים.

מקור:

Gampenrieder, S.P. et al. (2021) “Landscape of HER2-low metastatic breast cancer (MBC): results from the Austrian AGMT_MBC-Registry.” Breast Cancer Research, December 2021. Vol. 23, Article no. 112 https://doi.org/10.1186/s13058-021-01492-x

נושאים קשורים:  מחקרים,  HER-2,  סרטן שד גרורתי,  קולטנים,  שרידות כוללת
תגובות