מחקרים

האם יש קשר בין אי-פריון גברי לבין התפתחות סרטן שד בגברים?

נמצא כי גברים שאינן פוריים נמצאים בסיכון מוגבר להתפתחות סרטן שד, מסיבות שאינן ידועות

תאי זרע. אילוסטרציה

סרטן שד הינו נדיר בגברים, והאטיולוגיה שלו איננה ידועה בשל מיעוט המחקרים שבוצעו בנושא. במספר מחקרים בעבר, אך לא בעקביות, נמצא כי מספר ילדים מהווה גורם סיכון להתפתחות סרטן שד בגברים, אך טרם נבחן אם אי-פריון מהווה גורם סיכון גם כן. משום כך, במחקר זה החוקרים בחנו, במסגרת מחקר מקרה-בקרה, מה הקשר בין סרטן שד לבין מספר ילדים ואי-פריון גברי.

המחקר בוצע בשיטת מחקר-בקרה לאומי במדינות אנגליה ווויילס. החוקרים ראיינו 1,998 נבדקים גברים שחלו בסרטן שד בין השנים 2005-2017 ו-1,597 מקרי ביקורת. במסגרת השאלון הנבדקים השיבו בנוגע למספר ילדים ואי-פריון.

תוצאות המחקר הדגימו כי אי-פריון גברי נמצא קשור באופן מובהק להתפתחות סרטן שד בגברים (יחס סיכונים של 2.03, רווח בר-סמך של 95%, 1.18-3.49), אך לא לאי-פריון של בת הזוג (יחס סיכונים של 0.86, רווח בר-סמך של 95%, 0.51-1.45). כמו כן נמצא כי גברים שלא היו אבות לילדים היו בסיכון מוגבר לפתח סרטן שד (יחס סיכונים של 1.5, רווח בר-סמך של 95%, 1.21-1.86), בהשוואה לגברים שהיו אבות לילדים. ממצאים אלו היו נכונים עבור סרטן פולשני, אך לא עבור גידולים in situ.

מסקנת החוקרים הייתה כי גברים שאינם פוריים נמצאים בסיכון מוגבר לפתח סרטן שד. הסיבות לכך אינן ידועות, ומשום כך נדרשים מחקרים נוספים לברר את העניין.

מקור:

Swerdlow, A.J., et al. (2022) “Infertility and risk of breast cancer in men: a national case–control study in England and Wales.” Breast Cancer Research, May 2022. Vol. 24, article no. 29 (2022). doi.org/10.1186/s13058-022-01517-z

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי פריון,  סרטן שד,  גידול פולשני בשד,  פוריות הגבר
תגובות