מחקרים

מה הסיכון לשורדת סרטן שד ממוצא אתני שחור לפתח סרטן חוזר בשד השני?

פיתחו ואיששו מודל ניבוי סיכונים להתפתחות סרטן שד חוזר בצד הנגדי המותאם עבור נשים ממוצא אתני שחור

מטופלות ממוצא אתני שחור ששרדו סרטן שד (Breast Cancer) נמצאות בסיכון מוגבר להתפתחות סרטן שד בצד הנגדי (Contralateral Breast Cancer - CBC), בהשוואה לשורדות ממוצא אתני לבן. כלים קיימים לניבוי CBC פותחו על בסיס נתונים שהגיעו ברובם מנשים ממוצא אתני לבן. על מנת לגשר על הפער האתני הזה יש צורך לפתח כלים מתאימים עבור נשים ממוצא אתני שחור על מנת לספק להן מידע מהימן לצורך הערכת סיכון אמיתית להתפתחות CBC.

במסגרת מחקר זה החוקרים מציעים מודל ניבוי מוחלט בשם CBCRisk-Black, המותאם במיוחד עבור מטופלות ממוצא אתני שחור. מודל זה בנוי על נתונים של נשים ממוצא אתני שחור בלבד משני מקורות מידע: Breast Cancer Surveillance Consortiumי(BCSC) ו-Surveillance, Epidemiology, and End Resultsי(SEER). ראשית, פותח מודל רגרסייה לוגיסטית מותאמת מסוג Lasso לצורך הערכה של הסיכון היחסי. לאחר מכן, מבצעים איחוד תוצאות אלו עם יחסי סיכונים וסיכונים מיוחסים רלוונטיים על מנת לקבל סיכון מוחלט. אימות צולב מוכפל פי שש בוצע על מנת להשיג אישוש עצמי של מודל CBCRisk-Black. כמו כן, החוקרים השוו בין CBCRisk-Black לבין CBCRisk - מודל ניבוי סיכונים קיים להתפתחות CBC.

במודל הסיכון היחסי השתמשו במידע מ-BCSC על אודות 744 נשים ממוצא אתני שחור (186 מקרים). תוצאות המחקר הדגימו כי במודל CBCRisk-Black נכללו ארבעה גורמי סיכון: צפיפות שד (סיכון יחסי של 2.13 עבור מבנה הטרוגני/צפוף מאוד), רקע משפחתי של BC (סיכון יחסי של 2.28), גודל השאת הראשונית (סיכון יחסי של 2.14 עבור גידול בגודל T3/T4, ושל 1.56 עבור TIS), וגיל בעת אבחון ראשוני של BC (סיכון יחסי של 1.41 עבור גיל מתחת ל-40 שנים). שטח שתחת עקומת ROC (AUC) עבור ניבוי לשלוש שנים עמד על 0.72 ולחמש שנים עמד על 0.65 על פי מודל CBCRisk-Black בהשוואה ל-0.65 ו-0.6, בהתאמה, עבור CBCRisk.

מסקנת החוקרים הייתה כי CBCRisk-Black יכול לשמש ככלי יעיל עבור מטפלים במסגרת ייעוץ סיכונים לשורדות BC ממוצא אתני שחור, אשר מספק מידע מהימן ומדוייק יותר עבורן להערכת הסיכונים להתפתחות CBC.

מקור:

Sajal, I.H., et al. (2022) “CBCRisk-Black: a personalized contralateral breast cancer risk prediction model for black women.” Breast Cancer Research and Treatment, July 2022. Vol. 194, Issue 1, p. 179–186. doi.org/10.1007/s10549-022-06612-5

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד,  ניבוי סיכון,  מוצא אתני,  שורדי מחלת הסרטן
תגובות