מחקרים

השלכות ביטוי מוגבר של CAIX בסרטן שד שלילי לשלושת הקולטנים

נמצא כי ביטוי מוגבר של קרבוניק אנהידראז 9 על גבי תאי סרטן שד שלילי לשלושת הקולטנים מהווה סמן פרוגנוסטי עצמאי לתוצאים שליליים

ההשפעה של הסביבה המיקרוסקופית (היפוקסיה ורמת pH) החוץ-תאית נחשבת סימן מרכזי להתקדמות הסרטן. מחקר זה בוחן את ההשפעה של קרבוניק אנהידראז 9 (Carbonic Anhydrase IX - CAIX), המהווה סמן מרכזי למצבי היפוקסיה, במקרים של סרטן שד שלילי לשלושת הקולטנים (Triple Negative Breast Cancer - TNBC) מבחינת מדדים קלינופתולוגיים וניבוי תוצאי שרידות.

במחקר נכללו 323 נשים עם TNBC שאובחנו במחלקה לפתולוגיה אנטומית שבבית החולים הכללי בסינגפור, בין השנים 2003-2013. צביעה אימונוהיסטוכימית (Immunohistochemistry - IHC) בוצעה על בסיס נוגדנים ל-CAIX וכימות דיגיטלי של mRNA בוצע בעזרת מבדק NanoString. החוקרים בחנו את הקשר בין ביטוי של CAIX על גבי קרומי התאים לבין מאפיינים קלינופתולוגיים בעזרת מבחני כי-בריבוע ופישר מדוייק. שרידות ללא תחלואה (Disease Free Survival - DFS) ושרידות כוללת (Overall Survival - OS) הוערכו בעזרת מבחן קפלן-מאייר, והושוו בין קבוצות המחקר בעזרת מבחן log-rank.

תוצאות המחקר הדגימו כי 40% מהמטופלות עם TNBC ביטאו את החלבון CAIX, ואלו נמצאו קשורים באופן מובהק לעליה בגודל השאת (p=0.002), שלב היסטולוגי גבוה יותר (p<0.001) וירידה ב-DFS (יחס סיכונים מתוקנן של 2.99, רווח בר-סמך של 95%, 1.78-5.02; p<0.001) ו-OS (יחס סיכונים מתוקנן של של 2.56, רווח בר-סמך של 95%, 1.41-4.65; p=0.002). ניתוח העשרת גנים הראה כי הוגברו שישה תפקודי תא (הפרשה, פירוק מרכיבים תאיים, ויסות הרכבה של חלבונים, תהליכים גליקוליטיים, הרכבה מאקרומולקולרית, ויסות חיובי של ביוגזנה) עם שינויים בביטוי גנים (CAIX, SETX, WAS, HK2, DDIT4, TUBA4α, ARL1). שלושה מהגנים שהודגמו בהם שינויים בביטוי (WAS, SETX, DDIT4) קשורים לתיקון פגמים ב-DNA, ולכן ייתכן ויציבות ה-DNA נפגעת מהיפוקסיה בגידולים מסוג TNBC.

מסקנת החוקרים כי ככל הנראה החלבון CAIX מהווה סמן מולקולרי להיפוקסיה, וכי עליה ברמות CAIX קשורה לשרידות מופחתת במטופלות עם TNBC. זיהוי החתימה הגנטית והעשרה בתפקודי התא המקושרים לגנים אלו, תומכים בהשארה כי ביטוי מוגבר של CAIX מקושר להיפוסקיה בסביבה המיקרוסקופית של גידולי TNBC.

מקור:

Ong, C.H.C., et al. (2022) “Hypoxia-regulated carbonic anhydrase IX (CAIX) protein is an independent prognostic indicator in triple negative breast cancer.” Breast Cancer Research, June 2022. Vol. 24, Article no. 38. doi.org/10.1186/s13058-022-01532-0

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד,  סרטן שד שלילי לשלושת הסמנים,  היפוקסיה,  שרידות כוללת
תגובות