חדשות

סרטן שד חודרני - כשליש מאבחנות הסרטן החדשות בנשים בישראל

ירידה במספר הנשים שאובחנו עם סרטן שד בישראל ב-2020 - 5,384 מקרי גידול בשד | עלייה באחוז הנשים שאובחנו בשלב מוקדם | ישראל במקום ה-26 בעולם בהיארעות המחלה ובמקום ה-71 בשיעור התמותה ממנה

ממוגרפיה לאבחון סרטן השד. אילוסטרציה

המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות פרסם הבוקר (א') נתונים על סרטן השד בישראל לשנת 2020. על פי הנתונים, חלה ירידה בשנת 2020 במספר הנשים שאובחנו עם גידול בשד כאשר בשנת 2020 אובחנו 5,384 נשים וזאת לעומת 5,539 נשים שאובחנו בשנת 2019. 87.8% אובחנו עם גידול חודרני ו-12.2% עם גידול ממוקד.

בכל שנה, שיעור הגברים המאובחנים עם סרטן השד מהווה כאחוז אחד מכלל האבחנות. בשנת 2020 אובחנו 53 גברים עם סרטן השד, רובם המכריע (91%) מעל גיל 50. על פי הנתונים, אחוז הנשים שמאובחנות בשלב מוקדם עלה בשנת 2020 בהשוואה לשנה שלפניה. בשנת 2020, 71% מכלל החולות החדשות אובחנו עם מחלה בשלב מוקדם (ממוקד או חדירה מקומית בלבד) לעומת 68.7% בשנת 2019.

גילוי מוקדם באמצעות בדיקות סינון (screening) הוכח כמפחית את התמותה מסרטן השד וכמאפשר לשנות את מהלך המחלה. התכנית בישראל הוקמה בתחילת שנות ה-90 ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ובשיתוף משרד הבריאות על בסיס ראיות מניסויים קליניים וקווים מנחים של גופים מקצועיים. אחד מהפרמטרים ליעילותה של תכנית סינון הוא עלייה בשיעור הנשים שמאובחנות בשלב מוקדם של המחלה.

בהשוואה עולמית, ישראל נמצאת במקום ה-26 בשיעור היארעות של סרטן השד. ביחס לשיעורי התמותה, ישראל נמצאת במקום ה-71 - מדובר בשיפור לעומת שנת 2019, אז ישראל היתה במקום ה-69 בעולם בשיעורי התמותה מסרטן השד. חשוב לציין כי שיעורי התחלואה והתמותה בישראל נמוכים מאוד ביחס לעולם.

סרטן שד חודרני

בשנת 2020 סרטן שד חודרני - גידול שחרג מרקמת המוצא שלו והתפשט לאזורים אחרים בגוף - היווה כשליש מאבחנות הסרטן החדשות בנשים והוא הנפוץ ביותר מבין סוגי הסרטן לאורך השנים. בשנה זו אובחנו 4,696 נשים עם סרטן חודרני של השד (חלקן עם סרטן עם חדירה מקומית בלבד).

בדומה לשנים הקודמות, מתוך הנשים שאובחנו בשנת 2020, 90% נשים יהודיות ואחרות ו-10% ערביות (נוצריות שאינן ערביות וכאלה ללא סיווג דת) כאשר חלה התייצבות בקרב נשים ערביות.. בין השנים 2020-2016, חלה ירידה שנתית מובהקת של 3.2% בהיארעות התחלואה בסרטן חודרני של השד בקרב יהודיות ואחרות.

הגיל הממוצע בעת האבחנה בשנת 2020 בקרב נשים יהודיות ואחרות היה 62.3 ו-54.5 בקרב נשים ערביות. במרבית קבוצות הגיל, שיעור אבחון המחלה בקרב נשים יהודיות גבוה מאשר נשים ערביות, ככל הנראה גם בעקבות שימוש נרחב יותר בבדיקות סינון לגילוי המחלה.

שיעור ההישרדות לחמש שנים מסרטן השד בקרב נשים שאובחנו בין השנים 2015-2009 גבוה: 89.4% בקרב יהודיות ו-84.3% בקרב ערביות. מדובר בעלייה בשיעור ההישרדות בהשוואה לשנים 2001-1996 בהן שיעורי ההישרדות היו 84.4% בקרב יהודיות ו-74% בקרב ערביות.

כחמישית מכלל מקרי התמותה מסרטן בנשים הם כתוצאה מסרטן חודרני של השד. בשנת 2020 נפטרו בישראל 1,060 נשים מסרטן חודרני של השד, ירידה משנת 2019 בה נפטרו 1,085 נשים. עיקר התמותה הוא בקרב נשים מבוגרות, כאשר בין השנים 2020-1996 חלה ירידה שנתית מובהקת של כ-2% בתמותה בקרב נשים יהודיות ומגמת התמותה היתה יציבה בקרב נשים ערביות.

סרטן שד ממוקד

בשנת 2020 אובחנו בישראל 652 נשים (91% נשים יהודיות ואחרות ו-9% נשים ערביות) עם סרטן סרטן ממוקד של השד - גידול שטרם חרג מרקמת המוצא המקורית שלו ובעל פוטנציאל להתפשטות, אי התקדמות או נסיגה. סרטן שד ממוקד מאובחן לרוב באמצעות בדיקות סינון לגילוי מוקדם. בין השנים 2020-1996 חלה עלייה במספר האבחונים של סרטן שד ממוקד, כך שבכל שנה בממוצע חלה עלייה של 2.3% בקרב נשים יהודיות ו-3.1% בקרב נשים ערביות.

הגיל הממוצע בעת אבחנה בשנת 2020 היה 59.5 בקרב נשים יהודיות כאשר בקרב נשים ערביות חלה ירידה בגיל הממוצע בעת האבחנה מ-55 בשנת 2019 ל-51.6 בשנת 2020. על פי הנתונים, הסיכון לחלות בסרטן ממוקד של השד גבוה יותר בקרב נשים יהודיות לעומת נשים ערביות בכל קבוצות הגיל.

המלצות משרד הבריאות לגילוי מוקדם של סרטן השד: לנשים בגילאי 74-50, בדיקת ממוגרפיה שגרתית אחת לשנתיים; לנשים בנות 40 ומעלה בסיכון מוגבר למחלה (בשל בת משפחה מדרגת קרבה ראשונה שאובחנה עם סרטן השד או בשל מחלת שד שפירה) - ממוגרפיה אחת לשנה.

נושאים קשורים:  סרטן שד,  משרד הבריאות,  אבחון מוקדם,  חדשות
תגובות