מחקרים

קיימת שונות בביטוי של HER2 בין מבחנים שונים

רמות ה-HER2 המצויות בדגימה אחת עשויות להראות דפוסים שונים כתלות בשיטת הביצוע. שונות זו נצפתה בממאירויות מסוגים שונים, ועשויה להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות הטיפוליות

סרטן השד, סיכון גנטי. אילוסטרציה

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'JCO Precision Oncology', מטרת החוקרים הייתה לקבוע את המתאם (קורלציה) בין אמפליפיקציה גנית של human epidermal growth factor receptor 2י(HER2), mRNA expression, ונוכחות חלבון באמצעות אימונוהיסטוכימיה.

הביטוי של Human epidermal growth factor receptor 2י(HER2) protein immunohistochemistryי[IHC] או אמפליפיקציה של גנים (copy-number variation, CNV) מנבא את התגובתיות לטיפול נוגד-HER2. עם זאת, לאחרונה הוכח כי גם בסרטן שד עם ביטוי נמוך של HER2 ניתן להפיק תועלת מטיפול עם טרסטוזומאב דרוקסטקאן. קיים ידע מועט בלבד על ה-HER2 transcriptomic (mRNA) expression, וכן בנוגע להשוואות בין מבחני גנום, mRNA, וחלבונים ל-HER2.

במסגרת המחקר נבדק סטטוס ה-HER2 הוערך באמצעות IHC (חלבון) ברמה קלינית, quantitative reverse transcription polymerase chain reaction (mRNA) וריצוף הדור הבא (NGS; אמפליפיקציות). החוקרים ערכו בדיקות HER2 על דגימות מוסדות שונים של 5,305 סוגי סרטן שונים, כולל סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (n=1,175), שד (n=1,040), וסרטן המעי הגס (n = 566; N = 3,926 נבדקו ל-CNV;יN = 1,848, mRNA;יN = 2,533, IHC).

מתוצאות החוקרים עולה כי ב-4.1% (161/3,926) נמצאה אמפליפיקציה של NGS HER2; ל-33.3% (615/1,848) היה ביטוי יתר של mRNA; ו-9.3% (236/2,533) היו חיוביים ב-IHC. ב-723 חולים שנערכו להם כל שלושת הבדיקות (CNV/mRNA/IHC) נמצאו דפוסי אמפליפיקציה/ביטוי שונים: ב-7.5% (54/723) מהחולים כל שלושת בדיקות ה- HER2 היו חיוביות; וב-62.8% (454/723) נמצא כי כל שלושת הבדיקות שליליות. כמו כן, נמצאו דפוסים לא תואמים בין האמפליפיקציה לבין ביטוי יתר. לדוגמה, ל-20% (144/723) מהחולים היה ביטוי יתר של mRNA בלבד, עם CNV ו-IHC שליליים. בסוגים שונים של גידולים נצפה טווח בערכים במקרים שהיו mRNA+ בלבד (16.9%, שד; 5%, הפטו-ביליארי).

בנוסף, ב-53 חולים הסובלים מגידולים שונים ומשתייכים למוסדם של החוקרים בוצעו כל שלושת הבדיקות; 22 נמצאו חיוביים ל-HER2, ושבעה קיבלו טיפול נוגד-HER2. בעקבות הטיפול, שני מטופלים הצליחו להשיג תגובה: מטופל אחד (סרטן הוושט) הראה תגובה מלאה (למשך 42 חודשים ומעלה); ומטופל אחד (כולנגיוקרצינומה) אשר היה חיובי רק ל- HER2 mRNA (הרקמה לא הייתה מספקת לצורך הערכה של IHC ו-CNV) הראה תגובה חלקית (למשך חודשים ומעלה) תחת טיפולים מבוססי HER2.

לסיכום, החוקרים הדגימו כי קיים שונות בביטוי ובאמפליפיקציה של HER2 (חלבון ו-mRNA) בעת שימוש במבחנים מקיפים (CNV, mRNA ו-IHC), אשר נצפתה בקרב סוגים שונים של סרטן. החוקרים מוסיפים כי ככל שמתרחבות ההתוויות לטיפולים ממוקדים ל-HER2, כך החשיבות היחסית של השיטות הללו ראויה להערכה נוספת.

מקור:

DOI: 10.1200/PO.22.00604 JCO Precision Oncology no. 7 (2023) e2200604. Published online July 12, 2023.

נושאים קשורים:  מחקרים,  HER2,  סרטן שד,  אימונוהיסטוכימיה,  טרסטוזומאב
תגובות