מחקרים

שינויים בביטוי של HER-2 במחלה שאריתית כמדד פרוגנוסטי

נמצא כי ירידה בביטוי אימונוהיסטוכימי של HER-2 במחלה השאריתית לאחר טיפול ניאואדג'ובנטי נמצא קשור לשיעורי הישנות נמוכים יותר בהשוואה לנבדקות שלא הדגימו שינוי

14.01.2024, 17:50

ישנה שונות בהרגלים של מדידות חוזרות של רמות החלבון HER-2 (Human Epidermal Growth Receptor-2) בכריתת שאת לאחר טיפול ניאואדג'ובנטי. ישנן ראיות סותרות בנוגע למשמעות הפרוגנוסטית של שינוי ברמות HER2 המבוטאות על גבי הגידול לפני ולאחר הטיפול הניאואדג'ובנטי.

במחקר נכללו 104 נבדקות עם סרטן שד מקומי שהודגם עבורן במבדק אימונוהיסטוכימי (Immunohistochemistry - IHC) ביטוי בדרגה 3+ של HER-2 אשר קיבלו טיפול ניאואדג'ובנטי עם כימותרפיה המכילה טרסטוזומאב/פרטוזומאב במרכז האונקולוגי של ייל בין השנים 2012-2022. הנבדקות התחלקו לשלוש עוקבות על פי תגובתן לטיפול וממצאי IHC של HER-2 במחלה השאריתית: עוקבה 1 הדגימו תגובה פתולוגית מלאה (pathological Complete Response - pCR), עוקבה 2 הדגימו רמת ביטוי של 3+ ב-IHC לפני הטיפול ולאחריו רמת ביטוי של 1+ או 2+, עוקבה 3 הדגימו רמת ביטוי של 3+ לפני ולאחר הטיפול הניאואדג'ובנטי. החוקרים ביצעו ניתוח שרידות לפי קפלן-מאייר על מנת להעריך שרידות ללא הישנות על פני 36 חודשים.

תוצאות המחקר הדגימו כי שיעורי pCR הכוללים עמדו על 62.5% (65/104) בעוד 37.5% (39/104) מהנבדקות הדגימו מחלה שאריתית (Residual Disease - RD). מבין הנבדקות עם RD, 58.9% (23/39) נותרו עם רמת ביטוי IHC של 3+ ו-41.1% הדגימו ירידה בביטוי של HER-2 לכדי +1 או +2. עבור נבדקות עם RD וביטוי IHC של HER-2 בדרגה 3+, 26% (6/23) פיתחו הישנות מקומית או גרורה מרוחקת, בהשוואה לנבדקות עם RD שהדגימו ירידה בביטוי IHC של HER-2 לאחר טיפול ניאואדג'ובנטי שלא חוו הישנות בכלל (p=0.0309). 6.15%י(4/65) מהנבדקות שהדגימו pCR חוו הישנות. ניתוח שרידות לפי קפלן-מאייר חשף תוצאי שרידות ללא מחלה טובים יותר בנבדקות שהדגימו ירידה בביטוי IHC של HER-2 לאחר טיפול ניאואדג'ובנטי בהשוואה לאלו שלא הדגימו ירידה בביטוי לאחר הטיפול (log rank p=0.004).

מסקנת החוקרים הייתה כי ירידה בביטוי IHC של HER-2 לאחר טיפול ניאואדג'ובנטי קשורה לשיעורי הישנות נמוכים יותר עבור נבדקות עם סרטן שד עם ביטוי IHC של HER-2 בדרגה 3+ בבסיס. אם ממצאים אלו יאוששו, ביטוי IHC של HER-2 ב-RD יכול לשמש כמדד פרוגנוסטי לצורך ריבוד נבדקות במחקרים אדג'ובנטיים ולזהות נבדקות שירוויחו יותר מטיפול אדג'ובנטי עצים ומניטור תכוף יותר.

מקור:

Prognostic impact of reduced HER2 protein expression in post-neoadjuvant therapy resection specimens: A single institution experience and review of the literature. Jan Paredes Mogica, Haiming Tang, Yuanxin Liang, Minghao Zhong, Pei Hui, Malini Harigopal, Uma Krishnamurti, Neal A. Fischbach, Haiying Zhan. The Breast: December 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  HER2,  מחלה שארתית,  סרטן השד,  סמן פרוגנוסטי,  טיפול ניאו-אדג'ובנטי,  אימונוהיסטוכימיה
תגובות