מחקרים

השפעת ערכי יחס נויטרופילים ללימפוציטים על שרידות בסרטן השד

נמצא כי עבור נשים עם סרטן שד גרורתי המבטא קולטנים מסוג HER2, ערכים נמוכים בבסיס של יחס נויטרופילים ללימפוציטים מנבאים תוצאי שרידות טובים יותר

מטרת מחקר זה הייתה לבחון את התפקיד הפרוגנוסטי של ערך היחס בין נויטרופילים ללימפוציטים (Neutrophil/Lymphocyte Ratio - NLR) בנשים עם סרטן שד גרורתי (Metastatic Breast Cancer - MBC) חיובי לקולטני HER2 אשר טופלו עם המשלב טראסטוזומאב עם פרטוזומאב.

במחקר נכלל מידע על אודות 780 נבדקות עם MBC מתוך מחקר CLEOPATRA ועוד 248 נבדקות מעוקבה מקומית. הנבדקות חולקו לשתי קבוצות לפי ערך סף של NLR. החוקרים השתמשו בהתאמת ציוני נטייה (Propensity Score Matching - PSM) והסתברות הפוכה של הטיפול המשוקלל (inverse probability of treatment weighting - IPTW) על מנת לתקנן עבור הטיות. נבדק הקשר בין NLR בבסיס לבין שרידות ללא התקדמות המחלה (Progression Free Survival - PFS) ושרידות כוללת (Overall Survival - OS).

מאפייני הבסיס של הנבדקות בשתי תתי-הקבוצות היו זהים, לאחר PSM ו-IPTW. תוצאות המחקר הדגימו כי במודל לא מתוקנן לפי PSM ו-IPTW ערכי NLR נמוכים בבסיס נמצאו קשורים ל-PFS ו-OS טובים יותר בקבוצת הנבדקות שטופלו עם המשלב טראסטוזומאב ודוסטקסל (Trastuzumab+Docetaxel - TH). לאחר IPTW, ערכי NLR נמוכים, בהשוואה לערכי NLR גבוהים, נמצאו קשורים לשיפור ב-PFS (יחס סיכונים של 1.35, רווח בר-סמך של 95%, 1.07-1.7; p=0.012) ו-OS (יחס סיכונים של 1.47, רווח בר-סמך של 95%, 1.12-1.94; p=0.006) בקבוצת הנבדקות שטופלו עם TH. בקבוצת הנבדקות שטופלו עם משלב של טראסטוזומאב, פרטוזומאב ודוסטקסל (Trastuzumab, Pertuzumab, Docetaxel - THP), ערכי NLR נמוכים בבסיס נמצאו קשורים לשיפור ב-PFS, אך לא ב-OS, על פני שלושת המודלים. לאחר IPTW, עבור נבדקות בקבוצת הטיפול עם משלב THP ערכי NLR נמוכים נמצאו קשורים ל -PFS טובה יותר (יחס סיכונים של 1.52, רווח בר-סמך של 95%, 1.2-1.93; p=0.001) בהשוואה לנבדקים עם ערכי NLR גבוהים. ניתוח רב-משתני הראה כי ערכי NLR נמוכים בבסיס מהווים מנבא עבור PFS ו-OS בקבוצת הטיפול עם TH ועבור PFS בקבוצת הטיפול עם THP על פני שלושת המודלים. במתאר החיים האמיתיים, ערכי NLR נמוכים בבסיס מהווים מנבא עבור PFS טובה יותר בנבדקות המטופלות עם המשלב דוסטקסל וטראסטוזומאב עם או ללא פרטוזומאב, לפי מודל רב-משתני (p=0.015 ו-p=0.008, בהתאמה).

מסקנת החוקרים הייתה כי ערכי NLR נמוכים בבסיס מנבא תוצאי שרידות טובים יותר עבור נשים עם MBC חיובי לקולטני HER2 המטופלות עם דוסטקסל יחד עם טרסטוזומאב/ פרטוזומאב כטיפול קו ראשון.

מקור:

Ding, N., Pang, J., Liu, X. et al. Prognostic value of baseline neutrophil/lymphocyte ratio in HER2-positive metastatic breast cancer: exploratory analysis of data from the CLEOPATRA trial. Breast Cancer Res 26, 9 (2024). https://doi.org/10.1186/s13058-023-01761-x

נושאים קשורים:  מחקרים,  יחס נויטרופילים ללימפוציטים,  סרטן שד גרורתי,  טרסטוזומאב,  דוסטקסל,  HER2
תגובות