מחקרים

המאפיינים הגרורתיים של גידולי סרטן שד שלילי לקולטנים

במחקר בחנו אילו מאפיינים של שורות תאי סרטן שד שלילי לקולטנים במעבדה יכולים לשקף יכולת שגשוגית וגרורתית של גידולים אלו ביצור חי

גרורות מהוות גורם המוות העיקרי בנשים עם סרטן שד. על מנת ליצור גרורות, על תאי הגידול לחדור את הרקמות הסמוכות, להכנס לזרם הדם ולהתיישב ברקמה מרוחקת וכלל השלבים דורשים נדידה של תאי הגידול. מרבית המחקרים שעסקו בחדירה ופיזור גרורתי בוצעו בעזרת שורות תאי סרטן שד ממקור אנושי. בעוד ידוע כי לשורות תאים יש יכולות שונות של גדילה ופיזור גרורתי, לא ברור מה הקשר בין מאפיינים מורפולוגיים, שגשוג, נדידה ופולשנות במודלים in vitro לבין מאפיינים אלו in vivo.

מכיוון שכן, במחקר זה החוקרים ביקשו לסווג כל שורת תאים כבעלת יכולת גרורתית גבוהה או נמוכה על פי מאפייני גידול וגרורתיות בשש מודלים של מכרסמים עם שתלים אנושיים של גידולי שד שליליים לסמנים (Triple Negative Breast Cancer - TNBC). בנוסף, החוקרים בדקו איזה מודל in vitro אשר נמצא בשימוש תדיר משקף באופן המדוייק ביותר את יכולת הנדידה והגרורתיות של גידולים אלו in vivo.

החוקרים בחנו גרורות ריאתיות וכבדיות של שורות תאי TNBC מסוג: MDA-MB-231, MDA-MB-468, BT549, Hs578T ו-SUM159 בעכברים עם חסר חיסוני. החוקרים אפיינו אתניידות, שגשוג ומורפולוגיה של התאים מכל שורה בדו- ותלת-מימד על מנת לקבוע את השונות של משתנים אלו בין שורות תאים שונות.

תוצאות המחקר הדגימו כי שורות התאים MDA-MB-231, MDA-MB-468 ו-BT549 הינם בעלי יכולת שגשוגית וגרורתית גבוהה, Hs578T בעל יכולת שגשוגית וגרורתית נמוכה, BT20 בעל יכולת שגשוגית בינונית ויכולת נמוכה לפיזור גרורתי לריאות וגבוה לפיזור גרורתי בכבד, ושורת תאי SUM159 בעלי יכולת שגשוגית בינונית ויכולת גרורתית נמוכה. החוקרים הדגימו כי מדדים המאפיינים מורפולוגיה של התאים הינם בעלי יכולת חיזוי טובה ביותר לגדילה של השאת ופוטנציאל גרורתי לריאות ולכבד. עוד נמצא כי אף מבדק נדידה in vitro, בדו- או תלת-מימד, לא נמצא במתאם ליכולת גרורתית in vivo.

מסקנת החוקרים הייתה כי תוצאות המחקר מספקות מידע חשוב בנוגע לפוטנציאל הגרורתיות של שש שורות תאים הנמצאים בשימוש תדיר במחקרים על אודות TNBC. ממצאים אלו תומכים בשימוש בניתוח מורפולוגי על מנת לבחון את פוטנציאל הגרורתיות ולהדגיש את הצורך בשימוש במדדי תנועתיות מרובים במבדקי in vitro, על פני שורות תאים מרובות, כדי לשקף את ההטרוגניות של גרורות in vivo.

מקור:

Conner, S.J., Guarin, J.R., Le, T.T. et al. Cell morphology best predicts tumorigenicity and metastasis in vivo across multiple TNBC cell lines of different metastatic potential. Breast Cancer Res 26, 43 (2024). https://doi.org/10.1186/s13058-024-01796-8

נושאים קשורים:  מחקרים,  גרורות,  סרטן שד,  מודל עכבר,  תנועתיות
תגובות