מחקרים

האם שינויים בצפיפות שד יכולים ללמד על שינוי בסיכון להתפתחות סרטן שד?

במחקר שהתפרסם בכתב העת BMC Breast Cancer Research בחנו האם שינויים בצפיפות שד בבדיקות ממוגרפיה של נשים עם מחלת שד שפירה

ממוגרפיה (צילום: אילוסטרציה)

מחלת שד שפירה (Benign breast disease - BBD) וצפיפות שד גבוהה בבדיקת ממוגרפיה (mammographic breast density - MBD) הינם גורמי סיכון עצמאיים ושכיחים להתפתחות סרטן שד פולשנית. הוצע כי שינויים תלויי זמן ב-MBD עשויים להשפיע על הסיכון להתפתחות עתידית של סרטן שד פולשני בעתיד, אך השערה זו לא נבחנה עבור נבדקות עם BBD.

במחקר מקרה-ביקורת מקנן נכללו 500 נשים מתוך עוקבה של 15,395 נשים עם BBD שהשתתפו במחקר Kaiser Permanente Northwest (KPNW; שבוצע בין השנים 1970-2012 עם מעקב עד שנת 2015). המקרים (n=261) פיתחו סרטן שד פולשני יותר משנה לאחר האבחנה עם BBD בעוד מקרי הביקורת (n=249) לא פיתחו סרטן שד עד התאריך בו המקרה פיתחה סרטן. המקרים ומקרי הביקורת צומדו על בסיס גיל האבחנה עם BBD ומשך השתתפות בתכנית. שינוי %MBD מתוקנן (לכל שנתיים) סווג כיציב או בעליה (מעל 0% שינוי), בירידה מזערית (עד 5%), או בירידה של 5% ומעלה נקבעו בהשוואה למצב הבסיס על פי הערכה באמצעות ממוגרפיה. המתאם בין שינוי MBD והסיכון לפתח סרטן שד נבחן בעזרת רגרסיה לוגיסטית מתוקננת לא מותנית.

64.5% מהנבדקות (n=329) עם BBD היו עם מחלה לא שגשוגית ו-35.5% (n=181) עם מחלה שגשוגית עם או ללא אטיפיה. תוצאות המחקר הדגימו כי נשים עם הפחתה ב-MRDי(≤-5%) פיתחו סרטן שד בשכיחות נמוכה יותר (יחס סיכויים של 0.64, רווח בר-סמך של 95%, 0.38-1.07) בהשוואה לנשים שהדגימו הפחתה מזערית. המתאם היה משמעותי יותר עבור נשים שאובחנו עם BBD מגיל 50 שנים ומעלה (יחס סיכויים של 0.48, רווח בר-סמך של 95%, 0.25-0.92) ועבור נשים עם BBD שגשוגי (יחס סיכויים של 0.32, רווח בר-סמך של 95%, 0.11-0.99).

מסקנת החוקרים הייתה כי הערכה של שינויים תלויים בזמן ב-MBD עשויה ללמד על הצורך בניטור סיכונים בקרב נשים עם BBD. כמו כן, שיטות להפחתה פעילה ב-MBD עשויות להפחית סיכון להתפתחות עתידית של סרטן שד.

מקור:

Mullooly, M., Fan, S., Pfeiffer, R.M. et al. Temporal changes in mammographic breast density and breast cancer risk among women with benign breast disease. Breast Cancer Res 26, 52 (2024). https://doi.org/10.1186/s13058-024-01764-2

נושאים קשורים:  מחקרים,  צפיפות שד,  ממוגרפיה,  סרטן השד,  מחלת שד שפירה
תגובות